โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ - ตั๋วนักเรียน การบินไทย ราคาถูก - ตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียน โดยการบินไทย
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
  Student Fare by Thai Airways
สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแตบัดนี้ - 31 มี.ค.61
การเดินทางออกจากกรุงเ้ทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **
ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ... Booking Class

ราคา
เที่ยวเดียว (OW)

ราคา
ไป-กลับ (RT)

Sapporo (CTS) H 21,050 34,750
 Tokyo (NRT/HND) / Osaka (KIX) /  
Nagoya (NGO) / Fukuoka (FUK)
H 19,000 31,300
Seoul (ICN) / Pusan (PUS) H 15,300 25,300
 Beijing (BJS) /  Shanghai (PVG) H 15,200 25,100
Chengdu (CTU) / Chongqing (CKG) H 11,000 18,150
Guangzhou (CAN)  / Changsha (CSX) H 10,950 18,050
 Xiamen (XMN) H 10,750 17,750
Kunming (KMG) H 9,300 15,300
Singapore (SIN) H 8,550 14,000
Dhaka (DAC) / Kolkata (CCU) / Colombo (CMB) H 8,550 14,000
Bangalore (BLR) / Mumbai (BOM),
Delhi (DEL) / Chennai (MAA)
/ Hyderabad (HYD)
H 12,000 19,800
Karachi (KHI) / Lahore (LHE) / Islamabad (ISB) H 12,750 21,000
Kathmandu (KTM) H 11,250 18,550
 Brisbane (BNE) / Melbourne (MEL) / Sydney (SYD) H 23,050 38,150
 Perth (PER) H 20,435 33,800
 Auckland (AKL) Q 24,650 40,800
London (LHR) H 25,300 41,900
Munich (MUC) /  Frankfurt (FRA) / Paris (CDG) / Brussels (BRU) / Copenhagen (CPH) /  
Stockholm (ARN) / Oslo (OSL) / Zurich (ZRH) /  
Rome (FCO) / Milan (MXP)
H 25,000 41,450
Moscow (DME) H 21,900 36,200
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 และ 08-6301-5868

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ วันเดินทาง (Economy Class)
 • อายุตั๋ว 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ต้องทำภายใน 31 มี.ค.61
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้่เป็นต้นไป
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท/ท่าน
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋ว คือ สำเนาวีซ่านักเรียน สำเนาหนังสือเดินทาง และใบตอบรับจากที่เรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน)
 • เอกสารประกอบการออกตั๋ว ต้องเป็นเอกสารของประเทศที่จะเดินทางจากกรุงเทพ ไปถึงประเทศแรกเท่านั้น
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ Refund ได้
 • ตั๋วที่ออกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้
 • ได้ นน.กระเป๋า 40 กก.ทั้งขาไปและขากลับ เฉพาะ TG 3 digits operated by TG เท่านั้น (หากเป็น TG 4 digits operated by WE ได้รับ นน.สัมภาระ 20 กก.ตามปกติ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Educational Fare by Thai Airways
สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่ บัดนี้ -
31 มี.ค.61

ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ... Booking Class

ราคา
ไป-กลับ (RT)

Sapporo (CTS) Q 31,200
 Tokyo (NRT/HND) / Osaka (KIX) /  
Nagoya (NGO) / Fukuoka (FUK)
Q 25,550
Seoul (ICN) Q 20,300
Pusan (PUS) Q 20,100
 Beijing (BJS) /  Shanghai (PVG) Q 19,000
Chengdu (CTU) / Chongqing (CKG) Q 13,550
Guangzhou (CAN)  / Changsha (CSX) Q 12,000
 Xiamen (XMN) Q 12,000
Kunming (KMG) Q 10,600
Singapore (SIN) Q 9,850
Dhaka (DAC) / Kolkata (CCU) / Colombo (CMB) Q 11,150
Bangalore (BLR) / Mumbai (BOM),
Delhi (DEL) / Chennai (MAA)
/ Hyderabad (HYD)
Q 15,300
Karachi (KHI) / Lahore (LHE) / Islamabad (ISB) Q 16,900
Kathmandu (KTM) Q 15,700
 Brisbane (BNE) / Melbourne (MEL) / Sydney (SYD) Q 28,100
 Perth (PER) Q 25,200
 Auckland (AKL) T 31,950
London (LHR) Q 35,450
Munich (MUC) /  Frankfurt (FRA) / Paris (CDG) / Brussels (BRU) / Copenhagen (CPH) /  
Stockholm (ARN) / Oslo (OSL) / Zurich (ZRH) /  
Rome (FCO) / Milan (MXP)
Q 35,450
Moscow (DME) Q 29,000
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 และ 08-6301-5868

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class)
 • อายุตั๋ว 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ต้องทำภายใน บัดนี้ - 31 มี.ค.61
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้่เป็นต้นไป
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท/ตั๋ว 1 ใบ
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ Refund ได้
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋ว คือ สำเนาวีซ่านักเรียน สำเนาหนังสือเดินทาง และใบตอบรับจากที่เรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน)
 • เอกสารประกอบการออกตั๋ว ต้องเป็นเอกสารของประเทศที่จะเดินทางจากกรุงเทพ ไปถึงประเทศแรกเท่านั้น
 • หากผู้โดยสารไม่มี Student visa แต่มีเอกสารอื่นที่แสดงได้ว่า ต้องการเดินทางไปเพื่อเรียนหนังสือ เช่น ใบตอบรับเข้าเรียน / ใบลงทะเบียนเรียน ฯลฯ สามารถออกบัตรในราคา Educational Fare ได้เท่านั้น
 • ตั๋วที่ออกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้
 • ได้ นน.กระเป๋า 40 กก.ทั้งขาไปและขากลับ เฉพาะ TG 3 digits operated by TG เท่านั้น (หากเป็น TG 4 digits operated by WE ได้รับ นน.สัมภาระ 20 กก.ตามปกติ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล