Allianz Global Assistance ประกันภัยการเดินทาง

ทำไม อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ จังได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วโลก
เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 250 ล้านคนต่อปี ด้วยประสบการณ์ของเราในการบริหารงานประกันภัยการเดินทางและบริการให้ความช่วยเหลือ ทำให้เรามั่นใจว่า เราสามารถดูแลคุณได้แม้คุณประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างเดินทาง เราสามารถส่งทีมงานเพื่อนำเงินไปให้ถึงมือคุณ สิ่งที่ทำให้เราสามารถบริการคุณได้เช่นนี้ เพราะเรามีเครือข่ายศูนย์บริการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลุกค้าอยู่ทุกมุมโลก บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่มีบริการครบวงจรทั้งประกันภัยการเดินทางและบริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก เราจึงเป็นหนึ่งในด้านบริการประกันภัยการเดินทางที่พร้อมเสมอที่จะให้บริการคุณ

เบี้ยประกันภัยสำหรับรายบุคคล (สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน)

** แผนครอบครัว คุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ (เด็กต้องอายุไม่เกิน 21 ปี) **

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
Oasis Visa Oasis Visa Plus Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller
รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล
1-4 วัน
290
295
300
600
815
1630
915
เบี้ยประกันรายปี โดยมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลา 1 ปี

6315 บาท

(เหมาะสำหรับผุ่้เดินทางเป็นประจำ)
5-7 วัน
355
410
370
740
925
1850
1025
8-10 วัน
420
505
430
860
1240
2480
1440
11-14 วัน
655
695
695
1390
1380
2760
1655
15-22 วัน
1235
1405
1305
2610
2170
4340
2470
23-31 วัน
1330
1615
1445
2890
2480
4960
2940
32-45 วัน
1915
2135
2185
4370
3655
7310
3705
46-62 วัน
2075
2300
2405
4809
3940
7880
4320
63-75 วัน
2445
2625
2725
5450
4650
9300
4935
76-90 วัน
2605
2845
3150
6300
5335
10670
5530
91-120 วัน
3925
4465
4670
9340
6210
12420
6910
121-150 วัน
5955
6705
7210
14420
8465
16930
8765
151-180 วัน
7965
8920
9225
18450
11680
23360
12110
ผลประโยชน์
Oasis Visa Oasis Visa Plus Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller
รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล ครอบครัว รายบุคคล ครอบครัว เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล
1. การสูญเสียชีวิต/ อวัยวะ จากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี
2 ล้าน
2 ล้าน
3 ล้าน
4 ล้าน
5 ล้าน
6 ล้าน
ผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี
1 ล้าน
1 ล้าน
1.5 ล้าน
2 ล้าน
2.5 ล้าน
3 ล้าน
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
1.5 ล้าน
2 ล้าน
2 ล้าน
2.5 ล้าน
2.5 ล้าน
2.5 ล้าน
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
150,000
200,000
200,000
250,000
250,000
250,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล
1 ล้าน
1 ล้าน
-
2.5 ล้าน
3.5 ล้าน
3.5 ล้าน
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย/เสียหาย
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 50,000
สิ่งของมีค่า
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 25,000
ต่อ 1 ชิ้น ไม่เกิน
5,000

5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง

-
-
-
ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. เงินพกติดตัวและเอกสารสูญหาย
-
-
-
5,000
7. การพลาดต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
2 ล้าน
2 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน
2. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นประหยัด
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพ เนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร ธิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
-
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
-
-
-
20,000
20,000
30,000
6. เที่ยวบินล่าช้า
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 50,000
(สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง)
-
-
-
5,000
5,000
10,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000
การจำกัดอายุของผู้สมัคร
กำหนดอายุต่ำสุด ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก
ไม่มีค่าใช้จ่าย


รายละเอียดที่ต้องการสำหรับประกันการเดินทางมีดังนี้

- Passenger's Name :
- Date of Birth :
- Passport No :
- ID Card No :
- Contact No :
- Address + Zip code :
- Travelling date :
- Country to visit (if more than 1 country, we will indicate as worldwide)
- Insurance Plan :
- Beneficiary Name (ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ + ความสัมพันธ์) :

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท อี-บิซ ทราเวล จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน 0233041184
สาขา ลุมพินี

ติดต่อทาง email ได้ที่ sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) bee@e-biz-travel.com (คุณบี)


ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria, Nigeria, Colombia, Mexico, Pakistan, Iraq, Congo (DRC), Central African Republic, Republic of South Sudan, Cote d'Ivoire, Afghanistan, Burundi, Eritrea, Guinea, North Korea, Iran, Lebanon, Mauritania, Mali, Libya, Algeria, Yemen, Somalia, Chad, Haiti, Niger, Saudi Arabia, Israel, The West Bank and Gaza

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2019-4969 และ 0-2070-4969
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล