ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นราคาถูก - ตั๋วเครื่องบินการบินไทย - จองตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า ฟูกูโอกะ

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทยไปญี่ปุ่น
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-2461400-2
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.61
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.61
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 31 ต.ค.61
- TG Japan Together (GV2) จองตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61 และเดินทางได้ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
- JR Rail Pass 7 วัน Ordinary class ราคา 8,700 บาท / ท่าน
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 

Japan Together
(เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป)


การจองและออกตั๋ว
28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61
เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
ยกเว้นซัปโปโร อนุญาตให้เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 1 มี.ค.61-30 มิ.ย.61

ทุกเส้นทาง ไม่อนุญาตให้เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 15-18 ก.พ.61 / 5-15 เม.ย.61 และ 3-5 พ.ค.61

ปลายทาง
ราคา (GV2)
อายุตั๋ว BOOK CLASS
ไป - กลับ
เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
BKK- (TG676/TG660) TOKYO - BKK

12,400 บาท 14 วัน W / CL
13,350 บาท V / CL
14,350 บาท K / CL
BKK- (TG672) OSAKA - BKK 12,400 บาท W / CL
13,350 บาท V / CL
14,350 บาท K / CL
BKK-(TG646) NAGOYA - BKK 12,400 บาท W / CL
13,350 บาท V / CL
14,350 บาท K / CL
BKK- FUKUOKA (FUK) -BKK 11,500 บาท W / CL
12,400 บาท V / CL
13,300 บาท K / CL
CTS เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 1 มี.ค.61-30 มิ.ย.61
BKK- SAPPORO (CTS) -BKK 13,800 บาท 14 วัน W / CL
14,750 บาท V / CL
15,700 บาท K / CL
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 08-6301-5868และ 08-1750-5370

เงื่อนไข
- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thai Airways
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
- ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป (GV2)
- ออกตั๋วได้ตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61
- การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
** ยกเว้นเส้นทางซัปโปโร อนุญาตให้เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 1 มี.ค.61-30 มิ.ย.61**

- ทุกเส้นทาง ไม่อนุญาตให้เดินทางขาออกจากกรุงเทพ 15-18 ก.พ.61 / 5-15 เม.ย.61 และ 3-5 พ.ค.61
- ตั๋วมีอายุ 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ที่ออกจากกรุงเทพ
- สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้ สำหรับขากลับเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน (ต้องเปลี่ยนภายในอายุตั๋ว และในระดับราคาเดียวกัน)
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถ Refund และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ทั้งสิ้น
- ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางเป็นท่านอื่น
- นน.สัมภาระ 30 กก./ท่าน
- สำหรับ W,V class สะสมไมล์ได้ 25% และ 75% สำหรับ K class
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
(มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน ของ การบินไทย)

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 08-6301-5868 และ 08-1750-5370

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล