ประกันภัยการเดินทางนักเรียน Allianz Global Assistance

ประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
คุ้มครองสูงสุด 2 ปี

ผู้ทำประกันต้องมีอายุระหว่าง 14-49 ปี เท่านั้น


ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ วงเงิน (บาท)
Advanced Plan Intermediate Plan Basic Plan
1. ค่ารักษาพยาบาล
Emergency Medical Expenses (Accident and Sickness)
5,500,000 2,500,000 2,000,000
2. การสูญเสียค่าเล่าเรียน
Study Interruption
300,000 250,000 200,000
3. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
Compassionate Visit
350,000 300,000 200,000
4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
Accidental Death and Dismemberment Indemnity
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Remains
5,500,000 4,000,000 3,000,000
6. การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่งสาธารณะ
Lost Luggage and Personal Effects (Registered with Common Carrier)
100,000 60,000 40,000
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
Maximum Limits per Article / Pair / Set
5,000 5,000 5,000
7. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
Personal Liability Abroad
1,000,000 1,000,000 1,000,000
Period of Insurance Premium - Baht
Advanced Plan Intermediate Plan Basic Plan
Up to 3 Months (3 เดือน) 12,319 6,129 4,789
Up to 4 Months (4 เดือน) 14,969 7,439 5,809
Up to 5 Months (5 เดือน) 18,119 9,009 7,029
Up to 6 Months (6 เดือน) 19,999 9,999 7,499
Up to 7 Months (7 เดือน) 23,399 11,599 8,799
Up to 8 Months (8 เดือน) 26,799 13,099 9,999
Up to 9 Months (9 เดือน) 30,199 14,699 11,299
Up to 10 Months (10 เดือน) 33,499 16,299 12,599
Up to 11 Months (11 เดือน) 36,899 18,199 13,799
Up to 12 Months (12 เดือน) 39,999 19,999 14,999
Up to 13 Months (13 เดือน) 43,399 21,699 16,199
Up to 14 Months (14 เดือน) 46,799 23,399 17,499
Up to 15 Months (15 เดือน) 50,199 25,099 18,699
Up to 16 Months (16 เดือน) 53,599 26,799 19,999
Up to 17 Months (17 เดือน) 56,799 28,399 21,199
Up to 18 Months (18 เดือน) 59,999 29,999 22,499
Up to 19 Months (19 เดือน) 63,399 31,699 23,699
Up to 20 Months (20 เดือน) 66,799 33,399 24,999
Up to 21 Months (21 เดือน) 70,199 35,099 26,199
Up to 22 Months (22 เดือน) 73,599 36,799 27,499
Up to 23 Months (23 เดือน) 76,799 38,399 28,699
Up to 24 Months (24 เดือน) 79,999 39,999 29,999

รายละเอียดที่ต้องการสำหรับประกันการเดินทางมีดังนี้

- Passenger's Name :
- Date of Birth :
- Passport No :
- ID Card No :
- Contact No :
- Address + Zip code :
- Travelling date :
- Country to visit (if more than 1 country, we will indicate as worldwide)
- Insurance Plan :
- Beneficiary Name (ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ + ความสัมพันธ์) :

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท อี-บิซ ทราเวล จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน 0233041184
สาขา ลุมพินี

ติดต่อทาง email ได้ที่ sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) bee@e-biz-travel.com (คุณบี)
และ fax เอกสารการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการทำกรมธรรม์มาที่ 022461403


ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria, Nigeria, Colombia, Mexico, Pakistan, Iraq, Congo (DRC), Central African Republic, Republic of South Sudan, Cote d'Ivoire, Afghanistan, Burundi, Eritrea, Guinea, North Korea, Iran, Lebanon, Mauritania, Mali, Libya, Algeria, Yemen, Somalia, Chad, Haiti, Niger, Saudi Arabia, Israel, The West Bank and Gaza

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล