โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ การบินไทย กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี

ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ โดย Thai Airways
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-2461400-2
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.61
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.61
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 31 ต.ค.61
- TG Japan Together (GV2) จองตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61 และเดินทางได้ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
- JR Rail Pass 7 วัน Ordinary class ราคา 8,700 บาท / ท่าน
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 

เที่ยวสบาย กับการบินไทย
สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.60
สำหรับการเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.60

** ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน **

เส้นทาง v.v. เดินทาง Mon-Thu
ราคาสุทธิบัตรฯ
เที่ยวเดียว
Class เดินทาง Fri-Sun
ราคาสุทธิบัตรฯ
เที่ยวเดียว
Class
จาก ไป
กรุงเทพ (BKK) เชียงใหม่ (CNX) 1300 W 1500 W
1500 V 1700 V
1700 K 1900 K
ภูเก็ต (HKT) 1800 W 2000 W
2000 V 2200 V
2200 K 2400 K
กระบี่ (KBV) 1600 W 1800 W
1800 V 2000 V
2000 K 2200 K
ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 100 บาท / เที่ยวบิน


สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 และ 08-6301-5868

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการบินไืทยเท่านั้น (TG 3 digits flight only)
 • ราคานี้ใช้สำหรับการออกบัตรฯ ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.60
 • สำหรับการเริ่มต้นเดินทาง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.60 (วันสุดท้ายที่เดินทางได้คือ 30 พ.ย.60)
 • ราคา Weekday เดินทางระหว่างวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
 • ราคา Weekend เดินทางระหว่างวันศุกร์ - วันอาทิตย์
 • Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบ Open Ticket
 • ต้องออกบัตรโดยสารทันที ที่ได้รับการยืนยันสำรองที่นั่ง
 • กรณีออกบัตรฯ แล้ว
  - ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง
  - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือ เที่ยวบินได้ใน RBD เดิม คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 800 บาท (การเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น) และต้องเป็น Weekday หรือ Weekend เหมือนกับที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมเท่านั้น
  ** ในกรณีเปลี่ยนวันเดินทางจาก Weekend เป็น Weekday อนุโลมให้ใช้ราคา Weekend เดินทางได้ โดยเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 800 บาท (ตามเงื่อนไข) และไม่คืนส่วนต่าง **
  ** ทั้งนี้ต้องแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ก่อนการเดินทางเท่านั้น และระบุเที่ยวบิน / วันเดินทางใหม่ทันที พร้อมกับติดต่อการบินไทยเพื่อ Reissue และชำระค่าธรรมเนียม กรณีแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเดิมน้อยกว่า 3 ชม. ก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคาบัตรโดยสารปกติชั้นธรรมดา (RBD : Y) **
  *** บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี ***
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • เด็กคิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียว) / ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน

** กรณีสะกดชื่อผิด (บางตัวอักษร) ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 800 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นเส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่ และ RBD เดิม **

 
 

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล