โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ การบินไทย กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี

ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ โดย Thai Airways
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 

Sun Sand Sea GV2
สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.61
สำหรับการเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.61

** ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน **

เส้นทาง ราคาสุทธิบัตรฯ
ไป-กลับ / 1 ท่าน
Class
จาก ไป
กรุงเทพ (BKK) ภูเก็ต (HKT) 2800 W
3200 V
กระบี่ (KBV) 2700 W
3000 V
ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 100 บาท / เที่ยวบิน


สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 08-6301-5868 และ 08-1750-5370

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการบินไทยเท่านั้น (TG 3 digits flight only)
 • ราคานี้ เป็นราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน และต้องเป็นการเดินทางพร้อมกันของผู้ใหญ่และเด็ก ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ผู้โดยสารต้องเดินทางในเที่ยวบินและวันเดินทางเดียวกันทั้งไปและกลับ
 • ราคานี้ใช้สำหรับการออกบัตรฯ ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.61
 • สำหรับการเริ่มต้นเดินทาง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.61
 • ตั๋วมีอายุ 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบ Open Ticket
 • ต้องออกบัตรโดยสารทันที ที่ได้รับการยืนยันสำรองที่นั่ง
 • กรณีออกบัตรฯ แล้ว
  - ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง
  - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือ เที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพ เท่านั้น โดย คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 800 บาท (แยกกลับจากกรุ๊ปได้)โดยต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร 14 วัน ตามที่กำหนดเท่านั้น)
  ** ทั้งนี้ต้องแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน ไม่น้อยกว่า 4 ชม. ก่อนการเดินทางเท่านั้น และระบุเที่ยวบิน / วันเดินทางใหม่ทันที พร้อมกับติดต่อการบินไทยเพื่อ Reissue และชำระค่าธรรมเนียม **
  *** บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี ***
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • ไม่มีส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่) และทารกคิด 25% ของราคาผู้ใหญ่
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน

** กรณีสะกดชื่อผิด (บางตัวอักษร) ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 800 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นเส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่ และ RBD เดิม **

 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 08-6301-5868 และ 08-1750-5370 หรือ Line ID @ebiztravel

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล