ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ตั๋วเครื่องบินนิวซีแลนด์ - จองตั๋วเครื่องบินโอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ช

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - นิวซีแลนด์
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
รายชื่อ โรงแรมในนิวซีแลนด์ ราคาพิเศษ ท่านสามารถ จองโรงแรม กับเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
 
 
กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ / Bangkok - Auckland - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Thai Airways (TG) W 19,400.- บัดนี้-15 ธ.ค.61 บัดนี้-15 ธ.ค.61 21 วัน GV2 - เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่าน
V 20,400.-
K 21,400.-
 เงื่อนไข : ตั๋วไป-กลับ ราคาต่อ 1 ท่าน / เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับเที่ยวบิน BKK-AKL / เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้สำหรับขากลับเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน (เปลี่ยนภายในราคาเดิมและภายอายุตั๋ว) /
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ Refund ได้ / ไม่สามารถนำตั๋วมาทำ Upgrade ได้ / ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ / นน.กระเป๋า 30 กก.
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **

กรุงเทพฯ - นิวซีแลนด์ - กรุงเทพฯ / Bangkok - Auckland,Christchurch,Wellington,Queenstown - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Qantas (QF) Q 24,800.- วันนี้ - 31 มี.ค.59 วันนี้ - 9 ธ.ค.59 3 วัน/
12 เดือน
via Sydney เท่านั้น
N 28,250.-
 City : Auckland (AKL), Wellington (WLG) ** ราคารวมค่า้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว / แต่ไม่รวมภาษีสนามบิน **
 Emirates (EK) L 38,600.- วันนี้ - 30 มิ.ย.59 วันนี้ - 9 ธ.ค.59 3 วัน/
12 เดือน
Via Sydney
Q 41,900.-
 City : Christchurch (CHC)
 Singapore Airlines (SQ) N 25,800.- วันนี้ - 30 ก.ย.59 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(Peak season + เพิ่ม 1,000 บาท)
3 เดือน ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง
14 วันขึ้นไป
Q 27,700.-  
 City : Auckland (AKL)
 Singapore Airlines (SQ) N 26,250.- วันนี้ - 30 ก.ย.59 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(Peak season + เพิ่ม 1,000 บาท)
3 เดือน ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง
14 วันขึ้นไป
Q 28,650.-  
 City : Christchurch (CHC)
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Auckland - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.60 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 17
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge
DESTINATION
LOW SEASON
01FEB-24DEC
HIGH SEASON
25-31DEC,01-31JAN
ECO
CLASS
CONDITIONS
AUCKLAND
Thai Airways (TG)
24650 26650 W Advance purchase 45 days
Minimum stay 3 days/Maximum stay 1 month
28950 31500 V Maximum stay 1 month
31100 35550 Q Maximum stay 1 month
31550 38050 H Maximum stay 1 month
33550 39000 H Maximum stay 3 months
34100 42700 M Maximum stay 1 month
35200 43650 M Maximum stay 3 months
36200 44600 M Maximum stay 6 months
45600 50750 B Maximum stay 6 months
52650 52650 B Maximum stay 1 year
60700 60700 Y Maximum stay 1 year
18750 21450 Q One way ticket
20300 23550 H One way ticket
21800 26850 M One way ticket
31650 31650 B One way ticket
36550 36550 Y One way ticket

เงือนไข :
CLASS B/Y (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท"
CLASS B/M/H/Q/V (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ADVANCE PURCHASE / CLASS W " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 45 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "

 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - นิวซีแลนด์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Auckland (AKL), Wellington (WLG) via Sydney
สายการบิน : Qantas (QF)
ราคา : 24,800.- บาท/ท่าน (Q class)
ราคา : 28,250.- บาท/ท่าน (N class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : Q/N)
 • อยู่ขั้นต่ำ 3 วัน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทางขึ้นไป
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 9 ธ.ค.59
 • เที่ยวบิน via Sydney เท่านั้น
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตรงกับวันศุกร์-เสาร์ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 750 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขากลับ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 750 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ 8-9 เม.ย.59 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,400 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ 7-28 ก.ค.59 / 29 ก.ย.-10 ต.ค.59 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,000 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขากลับ ตั้งแต่ 15-17 เม.ย.59 / 12-23 ธ.ค.59 / 1-8 ม.ค.59 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,400 บาท / ท่าน
 • สามารถเดินทางไปและกลับต่างเมืองได้ แต่ไม่รวามการเดินทางระหว่างเมือง
 • ไม่อนุญาตให้ทำการ Stopover ได้
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวม service fee สายการบิน และค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี หากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย)
  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 14,000 บาท/ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทางขึ้นไป)
 • ใช้บัตรโดยสารแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 วันก่อนเวลาเดินทาง จะถือว่า No Show และหากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 6,500 บาท/ท่าน/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการหากมี) แต่จะไม่สามารถนำตั๋วมา Refund ได้
 • ได้ นน.กระเป๋า 30 กก.
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ไครส์เชิร์ช- กรุงเทพฯ
เมือง : Christchurch (CHC) via Sydney
สายการบิน : Emirates (EK)
ราคา : 38,600.- บาท/ท่าน (L class)
ราคา : 41,900.- บาท/ท่าน (Q class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : L/Q)
 • อยู่ขั้นต่ำ 3 วัน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทางขึ้นไป
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 9 ธ.ค.59
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตรงกับวันศุกร์-เสาร์ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 750 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขากลับ ตรงกับวันศุกร์-เสาร์ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 750 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ 7-28 ก.ค.59 / 29 ก.ย.-10 ต.ค.59 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ตั้งแต่ 10-23 ธ.ค.59 / 6-26 ม.ค.60 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน
 • หากเดินทางขากลับ ตั้งแต่ 12-23 ธ.ค.59 / 1-8 ม.ค.60 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,400 บาท / ท่าน
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี หากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย)
  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 14,000 บาท/ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทางขึ้นไป)
 • ใช้บัตรโดยสารแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 วันก่อนเวลาเดินทาง จะถือว่า No Show และหากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 6,500 บาท/ท่าน/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการหากมี) แต่จะไม่สามารถนำตั๋วมา Refund ได้
 • ได้ นน.กระเป๋า 30 กก.
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CHC 19:50/14:20+1 EK 418 (เวลาบิน 13.50 ชม บินทุกวัน) Via Sydney 1.30 ชม.
CHC/BKK 16:55/01:10+1 EK 419 (เวลาบิน 14.15 ชม บินทุกวัน) Via Sydney 1.30 ชม.
Top
เส้นทาง : กรุงเทพ - นิวซีแลนด์ - กรุงเทพ
เมือง : Auckland (AKL) via Singapore
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
ราคา : 25,800.- บาท/ท่าน (N class)
ราคา : 27,700.- บาท/ท่าน (Q class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : N / Q)
 • N class ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ -30 ก.ย.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • หากออกเดินทางจากกรุงเทพ ช่วง Peak season : 25 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60 และ 10-14 เม.ย.60 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • ราคาสำหรับเด็ก (2-11 ปี) 19,500 บาท (N class) และ 20,900 บาท (Q class)
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50/ ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • เปลี่ยนชื่อ / สะกดชื่อผิด จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 2,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีที่ออกตั๋วแล้ว ไม่ได้เดินทางตามที่จองไว้ และไม่ได้แจ้งยกเลิกการเดินทาง 24 ชม.ก่อนเดินทาง จะถือว่า No Show และจะเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย
  USD 100 / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
Top
เส้นทาง : กรุงเทพ - นิวซีแลนด์ - กรุงเทพ
เมือง : Christchurch (CHC) via Singapore
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
ราคา : 26,250.- บาท/ท่าน (N class)
ราคา : 28,650.- บาท/ท่าน (Q class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : N / Q)
 • N class ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ -30 ก.ย.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • หากออกเดินทางจากกรุงเทพ ช่วง Peak season : 25 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60 และ 10-14 เม.ย.60 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • ราคาสำหรับเด็ก (2-11 ปี) 19,850 บาท (N class) และ 21,650 บาท (Q class)
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • เปลี่ยนชื่อ / สะกดชื่อผิด จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 2,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีที่ออกตั๋วแล้ว ไม่ได้เดินทางตามที่จองไว้ และไม่ได้แจ้งยกเลิกการเดินทาง 24 ชม.ก่อนเดินทาง จะถือว่า No Show และจะเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อย
  USD 100 / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
Top
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 08-6301-5868 และ 08-1750-5370 หรือ Line ID @ebiztravel
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล