ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง - จองตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ / Bangkok - Hong Kong - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Emirates (EK) GV2 T 4,400.- วันนี้ - 4 ก.ย.60 5 ก.ย.-28 ธ.ค.60
2 ม.ค.-13 ก.พ.60
18 ก.พ.-31 มี.ค.61
2 วัน/1 เดือน ** ออกตั๋วล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทางขึ้นไป **
BKK-HKG : SAT-WED
HKG-BKK : MON-SAT
 Cathay Pacific (CX) GV2 Q 4,900.- บัดนี้ - 31 ส.ค.60 บัดนี้ - 31 ส.ค.60 2/7 วัน BKK/HKG เดินทางด้วย
CX 616 /CX 700
N 5,700.-
S 6,340.-
 Cathay Pacific (CX) Q 5,440.- บัดนี้ - 31 ส.ค.60 1 ก.ย.-30 พ.ย.60 14 วัน หากเดินทางช่วง 19-21 ต.ค.60
มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาท
N 5,990.-
 Cathay Pacific (CX) V 7,650.- บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 บัดนี้ - 30 เม.ย.61 1 เดือน  
 Royal Jordanian (RJ) O 2,900.- บัดนี้ - 30 มิ.ย.60 บัดนี้ - 30 มิ.ย.60 14 วัน  
 Royal Jordanian (RJ) Business class I 9,700.- 1 เดือน Business class
 Srilankan Airlines (UL) O 5,370.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้ - 5 ต.ค.60
9 ต.ค.60-1 ก.พ.61
14 วัน  
 Hong Kong Airlines (HX)  W 4,300.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 2/7 วัน  
V 5,300.-  
 Kenya Airways (KQ) T 4,980.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้ - 24 ธ.ค.60
1 ม.ค.61-9 เม.ย.61
12 เดือน  
Q 5,980.-
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **

กรุงเทพฯ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพฯ / Bangkok - Macau // Hong Kong - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air Macau (NX) +
Cathay Pacific (CX)
G/V 7,900.- บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 2-14 วัน  
L/V 8,400.-  
T/V 9,000.-  
W/V 9,500.-  
 Hong Kong Airlines (HX) +
Air Macau (NX)
G/S 5,400.- บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 บัดนี้ - 31 ธ.ค.60 2-14 วัน  
L/S 5,900.-  
T/S 6,400.-  
W/S 6,900.-  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Hong Kong - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.61 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 18
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge

DESTINATION LOW SEASON
6MAY-30SEP, 01-30NOV,06-24DEC,
01JAN-04APR,14-30APR
HIGH SEASON
01-05MAY, 01-31OCT,
01-05DEC,25-31DEC,
05-13APR
ECO
CLASS
CONDITIONS
BKK-HKG

Thai Airways (TG)
6850 7800 W Advance purchase 30 days
Minimum stay 1 day/Maximum stay 1 month
7900 10000 V Maximum stay 1 month
8300 10500 K Maximum stay 1 month
8600 10850 T Maximum stay 1 month
10050 12350 Q Maximum stay 1 month
10750 12850 H Maximum stay 1 month
11050 13850 H Maximum stay 3 months
12350 14850 M Maximum stay 1 month
13400 15900 M Maximum stay 3 months
14400 16900 M Maximum stay 6 months
14900 17900 B Maximum stay 6 months
20000 20000 B Maximum stay 1 year
21500 21500 Y Maximum stay 1 year
6135 7550 Q One way ticket
6750 8450 H One way ticket
8700 10200 M One way ticket
12100 12100 B One way ticket
13000 13000 Y One way ticket
เงือนไข :
ECONOMY (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,500 บาท"
ECONOMY (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ECONOMY ADVANCE PURCHASE " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 08:00/11:45 TG 600
BKK/HKG 10:45/14:30 TG 628
BKK/HKG 13:55/17:40 TG 638
BKK/HKG 16:00/19:45 TG 606
BKK/HKG 18:30/22:15 TG 602
HKG/BKK 07:45/09:25 TG 603
HKG/BKK 13:10/14:50 TG 601
HKG/BKK 14:10/15:50 TG 629
HKG/BKK 19:05/20:45 TG 639
HKG/BKK 20:45/22:25 TG 607

 
 

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง :  กรุงเทพ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพ
เมือง : Macau (MFM), Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Air Macau (NX) + Cathay Pacific (CX)
ราคา : 7,900.- บาท/ท่าน
ราคา : 8,400.- บาท/ท่าน
ราคา : 9,000.- บาท/ท่าน
ราคา : 9,500.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด
  (Economy Class : NX - G,L,T,W / CX- V)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้-31 ธ.ค.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้-31 ธ.ค.60
 • การเดินทางจาก BKK-MFM-BKK เดินทางโดย Air Macau และจาก
  BKK-HKG-BKK เดินทางโดย Cathay Pacific
 • ไม่สามารถเดินทางโดย CX code share flights (4 digit)
 • ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง/ท่าน (ไม่รวมค่าบริการสายการบินหากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 11:35/15:25 NX 885 (บินวันจันทร์ พุธ เสาร์ อาทิตย์)
BKK/MFM 12:15/16:00 NX 885 (บินวันพฤหัส)
BKK/MFM
22:00/01:45+1 NX 881 (บินทุกวัน)

MFM/BKK 08:40/10:35 NX 886 (ไม่บินวันศุกร์)
MFM/BKK 19:00/21:00 NX 882 (บินทุกวัน)

BKK/HKG 06:40/10:25 CX 616
BKK/HKG
08:15/12:15 CX 700
BKK/HKG 11:05/15:00 CX 750
BKK/HKG 12:10/15:55 CX 618 (บินวันจันทร์ พฤหัส เสาร์)
BKK/HKG 12:40/16:30 CX 754
BKK/HKG 14:55/18:45 CX 654
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 17.20/21.30 CX 708
BKK/HKG 18.50/22.40 CX 702

HKG/BKK 08:00/10:05 CX 705
HKG/BKK 09:00/10:45 CX 713
HKG/BKK 09:30/11:25 CX 755
HKG/BKK 12:00/13:50 CX 653
HKG/BKK 14:25/16:20 CX 751
HKG/BKK 15:55/17:45 CX 701
HKG/BKK 17:05/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 19:50/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:30/23:25 CX 617
HKG/BKK 22:25/00:15+1 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Emirates (EK)
ราคา : 4,400.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : T-GV2)
 • เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 4 ก.ย.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ 5 ก.ย.-28 ธ.ค.60 /
  2 ม.ค.-13 ก.พ.60 / 18 ก.พ.-31 มี.ค.61
 • การเดินทางขาออกจาก BKK-HKG ตรงกับวันเสาร์์-พุธ เท่านั้น
 • การเดินทางขาเข้าจาก HKG-BKK ตรงกับวันจันทร์-เสาร์ เท่านั้น
 • จองและออกตั๋วล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 5 วันขึ้นไป
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,000 บาท / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีน้ำมัน และค่าบริการ หากมี)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ได้ นน. สัมภาระ 30 กก.
 • หาก No Show (ไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ และไม่ได้แจ้งยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง) แล้วต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีน้ำมัน และค่าบริการ หากมี)
 • ได้ นน.สัมภาระ 30 กก.ทั้งขาไปและกลับ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 13:45/17:30 EK 384 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
HKG/BKK 21:15/23:15 EK 385 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
ราคา : 4,900.- บาท/ท่าน (Q class)
ราคา : 5,700.- บาท/ท่าน (N class)
ราคา : 6,340.- บาท/ท่าน (S class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : Q/N/S-GV2)
 • เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ส.ค.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ส.ค.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ โดย BKK/HKG เดินทางด้วย CX 616/CX 700
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีน้ำมัน และค่าบริการ หากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 4 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • สะสมไมล์ได้ 25%
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 06:40/10:25 CX 616
BKK/HKG
08:15/12:15 CX 700

HKG/BKK 08:00/10:05 CX 705
HKG/BKK 09:00/10:45 CX 713
HKG/BKK 09:30/11:25 CX 755
HKG/BKK 12:00/13:50 CX 653
HKG/BKK 14:25/16:20 CX 751
HKG/BKK 15:55/17:45 CX 701
HKG/BKK 17:05/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 19:50/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:30/23:25 CX 617
HKG/BKK 22:25/00:15+1 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
ราคา : 5,440.- บาท/ท่าน (Q class)
ราคา : 5,990.- บาท/ท่าน (N class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ
เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : Q/N)
 • อายุตั๋ว 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ส.ค.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.-30 พ.ย.60
 • หากเดินทางขาออกช่วง 19-21 ต.ค.60 มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีน้ำมัน และค่าบริการ หากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 4 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • สะสมไมล์ได้ 25%
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 06:40/10:25 CX 616
BKK/HKG
08:15/12:15 CX 700
BKK/HKG 11:05/15:00 CX 750
BKK/HKG 12:10/15:55 CX 618 (บินวันจันทร์ พฤหัส เสาร์)
BKK/HKG 12:40/16:30 CX 754
BKK/HKG 14:55/18:45 CX 654
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 17.20/21.30 CX 708
BKK/HKG 18.50/22.40 CX 702

HKG/BKK 08:00/10:05 CX 705
HKG/BKK 09:00/10:45 CX 713
HKG/BKK 09:30/11:25 CX 755
HKG/BKK 12:00/13:50 CX 653
HKG/BKK 14:25/16:20 CX 751
HKG/BKK 15:55/17:45 CX 701
HKG/BKK 17:05/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 19:50/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:30/23:25 CX 617
HKG/BKK 22:25/00:15+1 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
ราคา : 7,650.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.60
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ 15 พ.ค.-5 ก.ค.60 / 9 ก.ค.-9 ส.ค.60 / 13 ส.ค.-18 ต.ค.60 / 22 ต.ค.-30 พ.ย.60 / 4-6 ธ.ค.60 / 10-28 ธ.ค.60 / 1 ม.ค.-14 ก.พ.61 / 17 ก.พ.-4 เม.ย.61 / 7-11 เม.ย.61 / 15-26 เม.ย.61 และ 30 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 6-8 ก.ค.60 / 10-12 ส.ค.60 / 19-21 ต.ค.60 / 1-3 ธ.ค.60 / 7-9 ธ.ค.60 / 15-16 ก.พ.61 / 5-6 เม.ย.61 และ 27-29 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 29-31 ธ.ค.60 และ 12-14 เม.ย.61
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 4 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่า Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 06:40/10:25 CX 616
BKK/HKG
08:15/12:15 CX 700
BKK/HKG 11:05/15:00 CX 750
BKK/HKG 12:10/15:55 CX 618 (บินวันจันทร์ พฤหัส เสาร์)
BKK/HKG 12:40/16:30 CX 754
BKK/HKG 14:55/18:45 CX 654
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 17.20/21.30 CX 708
BKK/HKG 18.50/22.40 CX 702

HKG/BKK 08:00/10:05 CX 705
HKG/BKK 09:00/10:45 CX 713
HKG/BKK 09:30/11:25 CX 755
HKG/BKK 12:00/13:50 CX 653
HKG/BKK 14:25/16:20 CX 751
HKG/BKK 15:55/17:45 CX 701
HKG/BKK 17:05/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 19:50/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:30/23:25 CX 617
HKG/BKK 22:25/00:15+1 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Royal Jordanian (RJ)
ราคา : 2,900.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ
เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : O)
 • อายุตั๋ว 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.60
 • สามารถเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.60
 • เปลี่ยนวันเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,500 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการหากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 24 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 15:25/19:00 RJ 182 (บินวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
HKG/BKK 21:25/23:25 RJ 183 (บินวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Royal Jordanian (RJ)
ราคา : 9,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจ (Economy Class : I)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.60
 • สามารถเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.60
 • เปลี่ยนวันเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการหากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 24 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและ Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 15:25/19:00 RJ 182 (บินวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
HKG/BKK 21:25/23:25 RJ 183 (บินวันอังคาร, พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)
ราคา : 5,370.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : O)
 • อายุตั๋ว 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • สามารถจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 5 ต.ค.60 และ
  9 ต.ค.60-1 ก.พ.61
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางขากลับ 1-3 ต.ค.60 และ 28-30 ม.ค.61
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท/ท่าน/ครั้ง ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการ หากมี (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก โดยที่ยังไม่ได้ใช้ตั๋วทั้งใบ (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 8 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,500 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • ได้ นน.สัมภาระ 30 กก.ทั้งขาไปและกลับ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 13:20/17:10 UL 890 (บินวันจันทร์, พฤหัส, เสาร์)
HKG/BKK 18:15/20:05 UL 891 (บินวันจันทร์, พฤหัส, เสาร์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Hong Kong Airlines (HX)
ราคา : 4,300.- บาท/ท่าน (W class)
ราคา : 5,300.- บาท/ท่าน (V class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : W/V)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • สามารถจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้-31 ธ.ค.60
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางขาออก 6-8 ก.ค./10-12 ส.ค./1-2 ธ.ค./8-9 ธ.ค.60
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบินได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท/ท่าน/ครั้ง ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการ หากมี (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ได้ นน.สัมภาระ 20 กก.ทั้งขาไปและกลับ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 03:00/07:05 HX 762 (บินวันเสาร์-อาทิตย์)
BKK/HKG 03:35/08:05 HX 780 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 04:15/08:20 HX 762 (ไม่บินวันเสาร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 08:25/12:10 HX 768 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 11:25/15:30 HX 772 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 15:10/19:20 HX 776 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 20:50/00:55+1 HX 766 (ไม่บินวันพุธ อาทิตย์)

HKG/BKK 00:35/02:35 HX 769 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 02:00/04:00 HX 767 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 07:50/09:45 HX 771 บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
HKG/BKK 12:30/14:05 HX 775 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 18:00/19:50 HX 765 (ไม่บินวันพุธ อาืทิตย์)
HKG/BKK 21:45/23:55 HX 761 (ไม่บินวันศุกร์ เสาร์์)
HKG/BKK 22:45/00:45+1 HX 761 (บินวันเสาร์)
HKG/BKK 23:55/01:55+1 HX 761 (บินวันศุกร์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เมือง : Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Kenya Airways (KQ)
ราคา : 4,980.- บาท/ท่าน (T class)
ราคา : 5,980.- บาท/ท่าน (R class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : T/Q)
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • สามารถจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 24 ธ.ค.60 และ 1 ม.ค.61-9 เม.ย.61
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 65 /ท่าน/ครั้ง ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีหากมี (แจ้งเปลี่ยนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ไม่สามารถนำตั๋วมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 1 วัน จะถือว่า No Show จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 100 /ท่าน/ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ได้ นน.สัมภาระ 2 ใบ ๆ ละไม่เกิน 23 กก. (รวม 46 กก.)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/HKG 15:00/18:40 KQ 860 (เวลาบิน 2.35 ชม บินวันอังคาร พฤหัส เสาร์)
HKG/BKK 21:10/23:20 KQ 861 (เวลาบิน 3.10 ชม บินวันอังคาร พฤหัส เสาร์)
Top
เส้นทาง :  กรุงเทพ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพ
เมือง : Macau (MFM), Hong Kong (HKG)
สายการบิน : Hong Kong Airlines (HX) + Air Macau (NX)
ราคา : 5,400.- บาท/ท่าน
ราคา : 5,900.- บาท/ท่าน
ราคา : 6,400.- บาท/ท่าน
ราคา : 6,900.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบินฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด
  (Economy Class : NX - G,L,T,W / HX- S)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้-31 ธ.ค.60
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้-31 ธ.ค.60
 • การเดินทางจาก BKK-MFM-BKK เดินทางโดย Air Macau และจาก
  BKK-HKG-BKK เดินทางโดย Hong Kong Airlines
 • ไม่สามารถเดินทางโดย Code share flights and NX 1000-9999
 • ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง/ท่าน (ไม่รวมค่าบริการสายการบินหากมี)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วัน) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 11:35/15:25 NX 885 (บินวันจันทร์ พุธ เสาร์ อาทิตย์)
BKK/MFM 12:15/16:00 NX 885 (บินวันพฤหัส)
BKK/MFM
22:00/01:45+1 NX 881 (บินทุกวัน)

MFM/BKK 08:40/10:35 NX 886 (ไม่บินวันศุกร์)
MFM/BKK 19:00/21:00 NX 882 (บินทุกวัน)

BKK/HKG 03:00/07:05 HX 762 (บินวันเสาร์-อาทิตย์)
BKK/HKG 03:35/08:05 HX 780 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 04:15/08:20 HX 762 (ไม่บินวันเสาร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 08:25/12:10 HX 768 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 11:25/15:30 HX 772 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 15:10/19:20 HX 776 (บินทุกวัน)
BKK/HKG 20:50/00:55+1 HX 766 (ไม่บินวันพุธ อาทิตย์)

HKG/BKK 00:35/02:35 HX 769 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 02:00/04:00 HX 767 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 07:50/09:45 HX 771 บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
HKG/BKK 12:30/14:05 HX 775 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 18:00/19:50 HX 765 (ไม่บินวันพุธ อาืทิตย์)
HKG/BKK 21:45/23:55 HX 761 (ไม่บินวันศุกร์ เสาร์์)
HKG/BKK 22:45/00:45+1 HX 761 (บินวันเสาร์)
HKG/BKK 23:55/01:55+1 HX 761 (บินวันศุกร์)
Top

 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่


eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล