ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ - ตั๋วเครื่องบินสำหรับโครงการ Work and Travel ราคาประหยัด - จองตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน Work and Travel
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
 
 
USA / Canada Work and Travel
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.59

Low Season : 8 มี.ค.-5 เม.ย.59 และ 18 เม.ย.-15 มิ.ย.59
High season : 6-17 เม.ย.59 และ 16 มิ.ย.-31 ก.ค.59


** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท ** 
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Los Angeles (LAX) - Bangkok
Bangkok - San Francisco (SFO) - Bangkok
16,950 บาท 21,200 บาท 6 เดือน Q / CL
24,050 บาท 25,950 บาท 1 ปี H / CL
44,100 บาท 49,800 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Seattle (SEA) - Bangkok 21,200 บาท 24,050 บาท 6 เดือน Q / CL
28,800 บาท 35,450 บาท 1 ปี H / CL
50,750 บาท 55,500 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - New York (JFK) - Bangkok 20,250 บาท 23,100 บาท 6 เดือน Q / CL
27,850 บาท 29,750 บาท 1 ปี H / CL
49,350 บาท 51,700 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Houston (IAH) - Bangkok 25,950 บาท 27,850 บาท 6 เดือน Q / CL
30,700 บาท 35,450 บาท 1 ปี H / CL
56,000 บาท 57,400 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Vancouver (YVR) - Bangkok 
(ราคาไม่รวม Q surcharge - 800 บาท / ท่าน)
17,400 บาท 20,250 บาท 6 เดือน Q / CL
28,800 บาท 31,650 บาท 1 ปี H / CL
45,050 บาท 49,800 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
Bangkok - Toronto (YYZ) - Bangkok 
(ราคาไม่รวม Q surcharge - 800 บาท / ท่าน)
25,000 บาท 26,900 บาท 6 เดือน Q / CL
37,350 บาท 42,100 บาท 1 ปี H / CL
56,450 บาท 58,350 บาท 6 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

เงื่อนไข
- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบิน EVA Air สำหรับผู้เดินทางที่ถือวีซ่า J1 / J2 เท่านั้น
(และต้อง show หน้าวีซ่า ที่สนามบินตอนเช็คอินด้วย)
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
- การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.59
- การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ

Low season : 8 มี.ค.-5 เม.ย.59 และ 18 เม.ย.- 15 มิ.ย.59
High season : 6-17 เม.ย.59 และ 16 มิ.ย.-31 ก.ค.59
- ตั๋วมีอายุ 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง (Q/T)
- ตั๋วมีอายุ 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง (H)
- ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
- ตั๋วที่ออกแล้ว เปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี (เปลี่ยนในราคาเดียวกับที่ซื้อ และภายในอายุตั๋ว)
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,500 บาท/ท่าน
- ตั๋วที่ใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถ Refund ได้
- Reissue fee ขั้นต่ำ 1,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการหากมี)
- Q / H class ไม่สามารถนำมา Upgrade โดยใช้ Miles ได้
- สำหรับสมาชิก Eva Air : Class Q สะสมไมล์ได้ 50% / class H สะสมไมล์ได้ 80% และ class T สะสมได้ 100%
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
USA Work & Travel (for J1 Visa only)

จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.59
การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 24 มิ.ย.59 และ 16 ก.ย.-30 พ.ย.59


** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท ** 
ปลายทาง ราคาตั๋วไป-กลับ  อายุตั๋ว Booking Class

Bangkok - Los Angeles (LAX) - Bangkok
Bangkok - San Francisco (SFO) - Bangkok
Bangkok - Honolulu (HNL) - Bangkok

15,600 บาท 4 เดือน H / CL
17,600 บาท 6 เดือน Q / CL
Bangkok - New York (JFK) - Bangkok 20,600 บาท 4 เดือน H / CL
23,100 บาท 6 เดือน Q / CL
Bangkok - USA (Zone 1) - Bangkok 22,200 บาท 4 เดือน H / CL
24,200 บาท 6 เดือน Q / CL
Bangkok - USA (Zone 2) - Bangkok 24,700 บาท 4 เดือน H / CL
26,700 บาท 6 เดือน Q / CL
Bangkok - USA (Zone 3) - Bangkok 26,700 บาท 4 เดือน H / CL
28,700 บาท 6 เดือน Q / CL
เงื่อนไข
- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบิน China Airlines สำหรับผู้เดินทางที่ถือวีซ่า J1 เท่านั้น
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
- การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 พ.ย.59
- การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 24 มิ.ย.59 และ 16 ก.ย.-30 พ.ย.59
- ตั๋วมีอายุ 4 หรือ 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
- ตั๋วที่ใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถ Refund ได้
- Reissue fee ขั้นต่ำ USD 100 / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษี และค่าบริการหากมี)
- เอกสารในการออกตั๋ว คือ สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่า J1 (และต้อง show เอกสารอีกครั้งที่สนามบินตอนเช็คอินด้วย)
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

USA (Zone 1) : Spokane (Washington), Las Vegas (Nevada), Medford (Oregon), Portland (Oregon), Phoenix (Arizona), San Diego (California), Seattle (Washington), San Jose (California), Sacramento (California)

USA (Zone 2) : Austin (Texas), Dallas (Texas), Minneapolis (Minnesota), New Orleans (Louisiana), San Antonio (Texas), Salt Lake City (Utah)

USA (Zone 3) : Anchorage (Alaska), Nashville (Tennessee), Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), New York (EWR), Fairbanks (Alaska), Fort Lauderdale (Florida), Fort Myers (Florida), Washington DC, Juneau (Alaska), Orlando (Florida), Miami (Florida), Philadelphia (Pennsylvania), Tempa (Florida), Boston (Massachusetts), Burlington (Vermont), Buffalo (New York), Charleston (South Carolina), Charlotte (North Carolina), Daytona Beach (Florida), Jacksonville (Florida), Marthas Vineyard (Massachusetts), West Palm Beach (Florida), Portland (Maine), Raleigh Durham (North Carolina), Rochester (New York), Fort Myers (Florida), Sarasota/Bradenton (Florida), Syracuse (New York)

** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 และ 08-1400-5844 / 08-6301-5868
 
 

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 หรือ 08-1400-5844 และ 08-6301-5868

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล