โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน, ตั๋วนักเรียน ราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วนักเรียน ราคาถูก
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 
»» Student Fares by Cathay Pacific Airways (CX)
»»
Student Fares by Thai Airways (TG)

»» Student Fares by Qatar Airways (QR)

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ

จาก กรุงเทพฯ / ปลายทาง สายการบิน ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว
 เซี่ยงไฮ้ (ตั๋วเที่ยวเดียว)
China Eastern (MU) 10,000.- วันนี้ - 31 ต.ค.55 วันนี้ - 31 ต.ค.55 เที่ยวเดียว
 เซี่ยงไฮ้
13,900.- 6 เดือน
 เซี่ยงไฮ้
15,900.- 1 ปี

 ปักกิ่ง / เซี่ยงไฮ้ / กวางเจา (ตั๋วเที่ยวเดียว) Srilankan Airlines (UL) 8,800.- วันนี้ - 28 ก.พ.55 วันนี้ - 31 ต.ค.55 เที่ยวเดียว
 ปักกิ่ง / เซี่ยงไฮ้ / กวางเจา 16,200.- 1 ปี

 ยุโรป 1 (ตั๋วเที่ยวเดียว) Etihad Airways (EY)  9,800.- วันนี้ - 30 พ.ย.54 วันนี้ - 24 มิ.ย.55 เที่ยวเดียว
 ยุโรป 17,700.- 12 เดือน
 ยุโรป 1 (ตั๋วเที่ยวเดียว) Etihad Airways (EY)  12,800.- วันนี้ - 30 พ.ย.54 วันนี้ - 30 พ.ย.54 เที่ยวเดียว
 ยุโรป 23,700.- 12 เดือน
 นิวยอร์ค (ตั๋วเที่ยวเดียว) Etihad Airways (EY)  14,300.- วันนี้ - 30 พ.ย.54 วันนี้ - 30 พ.ย.54 เที่ยวเดียว
 นิวยอร์ค 26,700.- 12 เดือน
 ยุโรป 1 (ตั๋วเที่ยวเดียว) Emirates (EK) 16,300.- วันนี้ - 28 ก.พ.55 วันนี้ - 31 พ.ค.55 เที่ยวเดียว
 ยุโรป 1 29,700.- 12 เดือน
 ลอนดอน (LHR) (ตั๋วเที่ยวเดียว) Eva Air (BR) 19,400.- วันนี้ - 31 ต.ค.55 วันนี้ - 31 ต.ค.55 เที่ยวเดียว
 ลอนดอน (LHR) 29,100.- 1 ปี
32,100.-

 ซิดนีย์ (ตั๋วเที่ยวเดียว)
Emirates (EK) 10,800.- วันนี้ - 29 ก.พ.55 วันนี้ - 31 พ.ค.55 เที่ยวเดียว
 ซิดนีย์
19,700.- 12 เดือน

 ไครส์เชิร์ช (ตั๋วเที่ยวเดียว)
Emirates (EK) 15,300.- วันนี้ - 29 ก.พ.55 วันนี้ - 31 พ.ค.55 เที่ยวเดียว
 ไครส์เชิร์ช
28,200.- 12 เดือน

หมายเหตุ :
* ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ
* ราคาที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า
* กรุณาเช็คเงื่อนไขของตั๋วก่อนการแจ้งการยืนยันการออกตั๋ว
* ราคานี้ใช้ได้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น
 
 

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง :  กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
เมือง : Shanghai (สนามบิน Pudong : PVG)
สายการบิน : China Eastern (MU)
ราคา : 10,000.- บาท/ท่าน (ตั๋วเที่ยวเดียว)
ราคา : 13,900.- บาท/ท่าน (ตั๋ว 6 เดือน)
ราคา : 15,900.- บาท/ท่าน (ตั๋ว 1 ปี)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ
 • ราคานี้สำหรับนักเรียนเท่านั้น
 • สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค.55
 • กรณีออกบัตรโดยสาร ต้องแนบวีซ่านักเรียน, copy passport และใบตอบรับจากที่เรียน
 • สามารถขนสัมภาระ ได้ 40 ก.ก.
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย)
  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท/ตั๋ว 1 ใบ
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/PVG 01:55/07:00 MU 548 (เวลาบิน 4.05 ชม บินทุกวัน)
BKK/PVG 16:50/22:10 MU 542 (เวลาบิน 4.20 ชม บินทุกวัน)

PVG/BKK 12:25/15:50 MU 541 (เวลาบิน 4.25 ชม บินทุกวัน)
PVG/BKK 21:40/00:55+1 MU 547 (เวลาบิน 4.15 ชม บินทุกวัน)
Top

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง / เซี่ยงไอ้ / กวางเจา - กรุงเทพฯ
เมือง : Beijing (BJS), Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN)
สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)
ราคา : 8,800.- บาท/ท่าน (ตั๋วเที่ยวเดียว)
ราคา : 16,200.- บาท/ท่าน (ตั๋ว 1 ปี)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (T Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 ก.พ.55
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค.55 เท่านั้น
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับนักเรียน คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง (เปลี่ยนกับบริษัท E-Biz Travel)
 • สามารถขนสัมภาระได้ 30 ก.ก. เท่านั้น
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/PEK 07:25/13:10 UL 888 (เวลาบิน 4.45 ชม บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
PEK/BKK 14:30/18:35 UL 889 (เวลาบิน 5.05 ชม บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)

BKK/PVG 07:25/12:35 UL 886 (เวลาบิน 4.10 ชม บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
PVG/BKK 14:05/17:55 UL 887 (เวลาบิน 4.50 ชม บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)

BKK/CAN 12:50/16:45 UL 882 (เวลาบิน 2.55 ชม บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
CAN/BKK 17:55/20:10 UL 883 (เวลาบิน 3.15 ชม บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ยุโรป
เมือง : Brussels (BRU), Casablanca (CMN), Frankfurt (FRA),Geneva (GVA), Istanbul (IST), London (LHR), Manchester (MAN), Munich (MUC), Milan (MXP), Paris (CDG)
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
ราคา : 9,800.- บาท/ท่าน (One way)
ราคา : 17,700.- บาท/ท่าน (Roundtrip)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (U Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียน หรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทางเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ย.54
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ยุโรป ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 24 มิ.ย.55
 • ไม่อนุญาตให้เดินทาง ทั้งขาไปและขากลับ ช่วง 3 ธ.ค.54-20 ม.ค.55 และ 25 มิ.ย.-15 ส.ค.55
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับนักเรียน คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทาง คือ สำเนา Passport อย่างเดียว
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี (เปลี่ยนกับบริษัท E-Biz Travel)
 • สามารถขนสัมภาระได้ 33 ก.ก.
 • ตั๋วที่ออกแล้วยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถนำมา Refund ได้โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ยุโรป
เมือง :   Brussels (BRU), Casablanca (CMN), Frankfurt (FRA),Geneva (GVA), Istanbul (IST), London (LHR), Manchester (MAN), Munich (MUC), Milan (MXP), Paris (CDG)
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
ราคา : 12,800.- บาท/ท่าน (One way)
ราคา : 23,700.- บาท/ท่าน (Roundtrip)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (V Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียน หรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทางเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ย.54
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ยุโรป ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 24 มิ.ย.55
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับนักเรียน คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทาง คือ สำเนา Passport อย่างเดียว
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี (เปลี่ยนกับบริษัท E-Biz Travel)
 • สามารถขนสัมภาระได้ 33 ก.ก.
 • ตั๋วที่ออกแล้วยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถนำมา Refund ได้โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top กลับขึ้นด้านบน
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - นิวยอร์ค
เมือง :   New York (JFK)
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
ราคา : 14,300.- บาท/ท่าน (One way)
ราคา : 26,700.- บาท/ท่าน (Roundtrip)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (U Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียน หรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทางเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ย.54
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 24 มิ.ย.55
 • ไม่อนุญาตให้เดินทาง ทั้งขาไปและขากลับ ช่วง 3 ธ.ค.54-20 ม.ค.55 และ 25 มิ.ย.-15 ส.ค.55
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับนักเรียน คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทาง คือ สำเนา Passport อย่างเดียว
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี (เปลี่ยนกับบริษัท E-Biz Travel)
 • สามารถขนสัมภาระได้ 33 ก.ก.
 • ตั๋วที่ออกแล้วยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถนำมา Refund ได้โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/AUH 20:35/00:05+1 EY 401 (ออกเดินทางภายใน 31 Oct 11)
AUH/JFK 10:00/16:30 EY 101

BKK/AUH 02:30/06:15 EY 407 (เริ่มบิน 1 Nov 11)
AUH/JFK 10:30/17:20 EY 101

JFK/AUH 21:40/19:45+1 EY 100
AUH/BKK 21:50/06:50+1 EY 402
Top กลับขึ้นด้านบน
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ยุโรป - กรุงเทพฯ
เมือง : Birmingham (BHX), Dublin (DUB), London (LHR), Manchester (MAN), Glasgow (GLA), Frankfurt (FRA), Munich (MUC), Duesseldorf (DUS),Hamburg (HAM),New Castle (NCL)
สายการบิน : Emirates (EK)
ราคา : 16,300.- บาท/ท่าน (เที่ยวเดียว)
ราคา : 29,700.- บาท/ท่าน (ไป-กลับ)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (L Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียน และอายุไม่ถึง 32 ปี ณ วันออกเดินทาง หรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทางเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 ก.พ.55
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ยุโรป ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค.55
 • การเดินทางทั้งไปและกลับ ไม่อนุญาตให้เดินทางช่วง 15 ธ.ค-15 ม.ค.
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋ว คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันออกเดินทาง คือ สำเนา Passport อย่างเดียว
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง ครั้งต่อไปเสียค่าเปลี่ยน 1,000 บาท / ครั้ง (เปลี่ยนกับบริษัท E-Biz Travel)
 • สามารถขนสัมภาระได้ 30 ก.ก. เท่านั้น
 • ตั๋วที่ออกแล้วยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถนำมา Refund ได้โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 6,000 บาท / ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top กลับขึ้นด้านบน
เส้นทาง : กรุงเทพ - ลอนดอน - กรุงเทพ 
เมือง : London (LHR)
สายการบิน : Eva Air (BR)
ราคา : 19,400.- บาท/ท่าน (ตั๋วเที่ยวเดียว)
ราคา : 29,100.- บาท/ท่าน (ตั๋ว 1 ปี : B Class)
ราคา : 32,100.- บาท/ท่าน (ตั๋ว 1 ปี : T Class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (One way : T Class)
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Roundtrip : T/B Class)
 • ราคานี้สำหรับผู้โดยสารที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค.55
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ Low season : บัดนี้ - 10 ก.ค.55 และ 21 ส.ค.-31 ต.ค.55
 • หากเดินทาง High season : 11 ก.ค.-20 ส.ค.55 ราคา 21,600 (one way), 32,600 (B class), 35,600 (T class)
 • เอกสารที่ใช้ในการออกตั๋วสำหรับนักเรียน คือ สำเนา passport, วีซ่านักเรียน (ถ่ายเอกสาร A4 เอกสารจะต้องชัดเจน) หรือบัตรนักเรียน / ใบตอบรับจากที่เรียน
 • ตั๋วที่ออกแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี
 • ยกเลิกบัตรโดยสารก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเีนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/LHR 13:10/19:10 BR 067 (เวลาบิน 13 ชม. บินทุกวัน)
LHR/BKK 21:35/15:05+1 BR 068 (เวลาบิน 11.30 ชม. บินทุกวัน)

Top กลับขึ้นด้านบน
 
 

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล