ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ - จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ / Bangkok - Singapore - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Singapore Airlines (SQ) K 3,600.- บัดนี้ - 31 ส.ค.60 1 ก.ย.-30 พ.ย.60 2/5 วัน GV2 - เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
V 4,500.-  
 เงื่อนไข : เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบินไม่ได้ และ Refund ไม่ได้
 Singapore Airlines (SQ) V 5,500.- บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้เป็นต้นไป
หากเดินทางขาออก
25 ธ.ค.
60 - 1 ม.ค.61
+ เพิ่ม 500 บาท
14 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทางขึ้นไป
 Singapore Airlines (SQ) N 7,000.- 1 เดือน  
 Cathay Pacific (CX) V 6,300.- วันนี้ - 31 ธ.ค.60 วันนี้ - 30 เม.ย.61
(High season + 1,000 บาท)
1 เดือน  
 Cathay Pacific (CX) L 7,700.- 3 เดือน  
 Cathay Pacific (CX) Q 3,800.- วันนี้ - 31 ส.ค.60 วันนี้ - 28 ธ.ค.60 2/7 วัน  
Q 4,330.- 14 วัน  
N 4,600.- 14 วัน
 Jetstars กรุณาโทรสอบถามราคา
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **

เชียงใหม่ - สิงคโปร์ - เชียงใหม่ / Chiang Mai - Singapore - Chiang Mai
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Silk Air (MI) V 6,145.- วันนี้ - 30 ก.ย.60 วันนี้เป็นต้นไป 1-7 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทางขึ้นไป
 Silk Air (MI) N 8,500.-  
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **

ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต / Phuket - Singapore - Phuket
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Silk Air (MI) V 5,200.- วันนี้ - 30 ก.ย.60 วันนี้เป็นต้นไป 1-7 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทางขึ้นไป
 Silk Air (MI) N 7,300.-  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Singapore - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.61 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 18
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge

DESTINATION LOW SEASON
6MAY-30SEP, 01-30NOV,06-24DEC,
01JAN-04APR,14-30APR
HIGH SEASON
01-05MAY, 01-31OCT,
01-05DEC,25-31DEC,
05-13APR
ECO
CLASS
CONDITIONS
BKK-SIN

Thai Airways (TG)
5790 6850 W Advance purchase 7 days
Minimum stay 1 day/Maximum stay 1 month
7600 9050 V Maximum stay 1 month
8000 9550 K Maximum stay 1 month
8200 9800 T Maximum stay 1 month
9300 10800 Q Maximum stay 1 month
9800 11800 H Maximum stay 1 month
10300 12300 H Maximum stay 3 months
10800 12800 M Maximum stay 1 month
11300 13300 M Maximum stay 3 months
11900 13900 M Maximum stay 6 months
12400 14400 B Maximum stay 6 months
17000 17000 B Maximum stay 1 year
19000 19000 Y Maximum stay 1 year
5700 6600 Q One way ticket
6300 7500 H One way ticket
7250 8450 M One way ticket
10300 10300 B One way ticket
11500 11500 Y One way ticket
เงือนไข :
ECONOMY (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,500 บาท"
ECONOMY (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ECONOMY ADVANCE PURCHASE " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "
ตารางเวลาบิน
BKK/SIN 08:00/11:15 TG 403
BKK/SIN 11:15/14:30 TG 413
BKK/SIN 13:50/17:05 TG 407 (บินวันจันทร์ พฤหัส ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/SIN 16:25/19:40 TG 409
BKK/SIN 19:40/22:55 TG 401

SIN/BKK
07:40/09:00 TG 402
SIN/BKK 12:25/13:45 TG 404
SIN/BKK 15:55/17:15 TG 414
SIN/BKK 18:15/19:35 TG 408 (บินวันจันทร์ พฤหัส ศุกร์ อาทิตย์)
SIN/BKK 20:50/22:10 TG 410
 
 

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
ราคา : 5,500.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • ** ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป **
 • ตั๋วมีอายุ 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 25 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61**
 • ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และแก้ไขชื่อผิดได้
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/SIN 09:40/13.05 SQ 973
BKK/SIN 12:15/15:40 SQ 975
BKK/SIN 15:30/18:55 SQ 977
BKK/SIN 18:30/21:55 SQ 979
BKK/SIN 20:05/23:30 SQ 983
BKK/SIN 21:00/00:25+1 SQ 981

SIN/BKK 07:10/08:35 SQ 970
SIN/BKK 09:35/11:05 SQ 972
SIN/BKK 12:50/14:20 SQ 974
SIN/BKK 16:00/17:25 SQ 976
SIN/BKK 17:30/19:00 SQ 982
SIN/BKK 18:35/20:00 SQ 978
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
ราคา : 7,000.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : N)
 • ตั๋วมีอายุ 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 25 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61**
 • ราคาเด็ก 2-11 ปี ราคา 5,250 บาท/ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • เปลี่ยนชื่อ / สะกดชื่อผิด จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 2,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ (no show) หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 1 วัน จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
  USD 100 / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/SIN 09:40/13.05 SQ 973
BKK/SIN 12:15/15:40 SQ 975
BKK/SIN 15:30/18:55 SQ 977
BKK/SIN 18:30/21:55 SQ 979
BKK/SIN 20:05/23:30 SQ 983
BKK/SIN 21:00/00:25+1 SQ 981

SIN/BKK 07:10/08:35 SQ 970
SIN/BKK 09:35/11:05 SQ 972
SIN/BKK 12:50/14:20 SQ 974
SIN/BKK 16:00/17:25 SQ 976
SIN/BKK 17:30/19:00 SQ 982
SIN/BKK 18:35/20:00 SQ 978
Top
#Cathay Pacific (CX)
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
ราคา : 6,300.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.60
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ต้องไม่เกิน 30 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 6-8 ก.ค.60 / 10-12 ส.ค.60 / 19-21 ต.ค.61 / 1-3 ธ.ค.60 / 7-9 ธ.ค.60 / 15-16 ก.พ.61 /
  5-6 เม.ย.61 และ 27-29 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 29-31 ธ.ค.60 และ 12-14 เม.ย.61
 • ไม่อนุญาตให้ Open date / Open flight ทั้งไป-กลับ
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้ฟรี (ภายในอายุตั๋ว และในราคา เงื่อนไขเดิม)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 4 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่า Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/SIN 11:50/15:20 CX 713 (เวลาบิน 2.25 ชม บินทุกวัน)
SIN/BKK 13:35/15:00 CX 712 (เวลาบิน 2.25 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
ราคา : 7,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : L)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.60
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ต้องไม่เกิน 30 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 6-8 ก.ค.60 / 10-12 ส.ค.60 / 19-21 ต.ค.61 / 1-3 ธ.ค.60 / 7-9 ธ.ค.60 / 15-16 ก.พ.61 /
  5-6 เม.ย.61 และ 27-29 เม.ย.61
 • ** มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน หากเดินทางช่วง 29-31 ธ.ค.60 และ 12-14 เม.ย.61
 • ไม่อนุญาตให้ Open date / Open flight ทั้งไป-กลับ
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้ฟรี (ภายในอายุตั๋ว และในราคา เงื่อนไขเดิม)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 4 ชม. จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่า Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/SIN 11:50/15:20 CX 713 (เวลาบิน 2.25 ชม บินทุกวัน)
SIN/BKK 13:35/15:00 CX 712 (เวลาบิน 2.25 ชม บินทุกวัน)
Top
#Silk Air (MI)
เส้นทาง : เชียงใหม่ - สิงคโปร์ - เชียงใหม่
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Silk Air (MI)
ราคา : 6,145.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • ** ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป **
 • อยู่ขั้นต่ำ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.60
 • การเดินทางขาออกจาก เชียงใหม่ - สิงคโปร์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางเวลาบิน
CNX/SIN 11.20/15.45 MI 701 (บินวัน พุธ-เสาร์)
CNX/SIN 18:00/22:05 MI 705 (บินวันจันทร์ อาทิตย์)
CNX/SIN 20:00/23:45 MI 707 (บินวันอังคาร)

SIN/CNX 08.30/10.35 MI 702 (บินวัน พุธ-เสาร์)
SIN/CNX 15:15/17:10 MI 706 (บินวันจันทร์ อาทิตย์)
SIN/CNX 16:55/19:00 MI 708 (บินวันอังคาร)
Top

เส้นทาง :  เชียงใหม่ - สิงคโปร์ - เชียงใหม่ 
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Silk Air (MI)
ราคา : 6,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : N)
 • อยู่ขั้นต่ำ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.60
 • การเดินทางขาออกจาก เชียงใหม่ - สิงคโปร์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • เปลี่ยนชื่อ / สะกดชื่อผิด จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 2,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ (no show) หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 1 วัน จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
  USD 100 / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
CNX/SIN 11.20/15.45 MI 701 (บินวัน พุธ-เสาร์)
CNX/SIN 18:00/22:05 MI 705 (บินวันจันทร์ อาทิตย์)
CNX/SIN 20:00/23:45 MI 707 (บินวันอังคาร)

SIN/CNX 08.30/10.35 MI 702 (บินวัน พุธ-เสาร์)
SIN/CNX 15:15/17:10 MI 706 (บินวันจันทร์ อาทิตย์)
SIN/CNX 16:55/19:00 MI 708 (บินวันอังคาร)
Top
เส้นทาง : ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Silk Air (MI)
ราคา : 5,200.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • ** ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป **
 • อยู่ขั้นต่ำ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.60
 • การเดินทางขาออกจาก ภูเก็ต - สิงคโปร์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
HKT/SIN 08:30/11:30 MI 749
HKT/SIN
10.15/13.05 MI 751
HKT/SIN 14.55/17.40 MI 753
HKT/SIN 17.50/20.40 MI 755
HKT/SIN 20.10/22.55 MI 757

SIN/HKT 07:00/07:35 MI 750
SIN/HKT
08.30/09.35 MI 752
SIN/HKT 13.20/14.10 MI 754
SIN/HKT 16.25/17.10 MI 756
SIN/HKT 18.30/19.20 MI 758
Top
เส้นทาง : ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต
เมือง : Singapore (SIN)
สายการบิน : Silk Air (MI)
ราคา : 7,300.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : N)
 • อยู่ขั้นต่ำ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.60
 • การเดินทางขาออกจาก ภูเก็ต - สิงคโปร์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • เปลี่ยนชื่อ / สะกดชื่อผิด จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 2,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสายการบิน USD 25/ท่าน/ครั้ง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ (no show) หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 1 วัน จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
  USD 100 / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
HKT/SIN 08:30/11:30 MI 749
HKT/SIN
10.15/13.05 MI 751
HKT/SIN 14.55/17.40 MI 753
HKT/SIN 17.50/20.40 MI 755
HKT/SIN 20.10/22.55 MI 757

SIN/HKT 07:00/07:35 MI 750
SIN/HKT
08.30/09.35 MI 752
SIN/HKT 13.20/14.10 MI 754
SIN/HKT 16.25/17.10 MI 756
SIN/HKT 18.30/19.20 MI 758
Top
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล