แพ็คเกจห้องพักโรงแรมในประเทศ สิงคโปร์ ราคาพิเศษ เฉพาะคนไทยเท่านั้น

Singapore Cost Saver Package
สิงคโปร์ แพ็คเก็จ สำหรับเดินทางช่วง
บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2552
ราคานี้รวมห้องพัก 2 คืน + อาหารเช้า + รถรับ-ส่งสนามบิน/โรงแรม + ทัวร์ครึ่งวันเช้า

*** ราคาในตารางนี้ยังไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน ***
โรงแรม สถานที่ ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน / ท่าน
ห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องคู่ +
เตียงเสริม
 Hotel RE / 3*
Near China Town 6700 3600 -
 Fort Canning Lodge / 3*
Near Orchard Rd. 7400 3900 3900
 Grand Central Hotel / 3* Orchard Rd. 7400 3900 3900
 Hotel Redezvous / 4* City Hall 9500 4900 4900
 Orchard Hotel / 4* Orchard Rd. 10500 5500 5500
* ราคาแพ็คเก็จต่อท่าน
+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า +++

อัตรานี้รวม
  • โรงแรมที่สิงคโปร์ 2 คืน
  • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • รถรับ-ส่งระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน (Seat-In-Coach)
  • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวันเช้า (Seat-In-Coach) โดยไกด์ภาษาอังกฤษ
อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย กรุณาดูรายละเอียดที่นี่)
  • ค่าภาษีสนามบินไทย 700.- บาท
  • ภาษีสนามบินสิงคโปร์ และอื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุตามรายการ

หมายเหตุ : บริการใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ เช่น ห้องพัก , รถรับ-ส่ง หรือทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้


แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล

WE LOVE GOOGLE