โปรโมชั่นสำหรับคนไทย - โรงแรมในสิงคโปร์ ราคาพิเศษ - จองห้องพักที่สิงคโปร์ !!!

โรงแรมในสิงคโปร์ ราคาพิเศษ (ห้องพัก + อาหารเช้า)

รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้ภายใน 31 พ.ค.54

ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้ง ช่วงเวลาเข้าพัก ห้องเดี่ยว
(บาท)
ห้องคู่
(บาท)
ห้องคู่ + เตียงเสริม (บาท) อาหารเช้า
 Albert Court Hotel Little India Now-31 May 11 4800 4800 6900 -
5400 5400 7900 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Allson Hotel Singapore Marina and City Centre Now-31 Mar 09 4900 4900 7100 Yes
 Aspinal Hotel Little India Now-31 Mar 09 2800 2950 3500 Yes
23 Dec 08-2 Jan 09 4100 4200 4700 Yes
 Bayview Hotel Bencoolen St. Now-31 Mar 09 4600 4600 6700 -
5100 5100 7500 Yes
 Berjaya Hotel China Town Now-25 Sep 08 5100 5100 - Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแตบัดนี้ - 25 ก.ย.51 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Carlton Hotel Marina and City Centre Now-30 Jun 08 7000 7000 9500 -
Now-30 Jun 08 7600 7600 10800 Yes
 Changi Village Hotel Close to SIN APT Now-31 Mar 09 6100 6100 8700 -
7100 7100 10200 Yes
 Copthorne Orchid Hotel Bukit Timah Now-31 Mar 09 4300 4300 6200 -
4900 4900 7400 Yes
 Elizabeth Hotel Orchard Rd. Now-31 Mar 09 6600 6600 9400 -
Now-31 Mar 09 7600 7600 11000 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 FortCanning Lodge Orchard Rd. Now-23 Sep 08 4900 4900 7000 Yes
Fair : 15-22 Jun 08 6600 6600 8800 Yes
 Fortuna Hotel Little India Now-31 Dec 08 3500 3500 4600 -
 Furama City Center China Town Now-31 Mar 09 5100 5100 7200 -
5800 5800 8200 Yes
โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.51 และ 15 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Furama Riverfront Hotel Havelock Road Now-31 Mar 09 5100 5100 7200 -
6000 6000 8400 Yes
โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.51 และ 15 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Gallery Hotel China Town Now-31 Mar 09 5900 5900 - Yes
Golden Landmark Hotel Marina and City Centre Now-31 Mar 09 4500 4500 6600 -
5100 5500 8000 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
Grand Central Hotel Orchard Rd. Now-30 Jun 08 5200 5200 6300 Yes
Fair : 17-19 Jun 08 7000 7000 8200 Yes
1 Jul 08-31 Mar 09 5800 5800 6900 Yes
22-23 Oct, 24-25 Dec 08
31 Dec 08-1 Jan 09
7600 7600 8800 Yes
 Grand Mercure Roxy Hotel East Coast Now-31 Mar 09 5600 5600 8000 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Grand Plaza Park Hotel City Hall Marina and City Centre Now-30 Jun 08 : Fri-Sun 6300 6300 - Yes
Now-30 Sep 08 : Mon-Thu 8000 8000   Yes
Now-30 Sep 08 : Fri-Sun 7000 7000 - Yes
 Grand Plaza Park Hotel City Hall Marina and City Centre Now-31 Mar 09 6600 6600 - -
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น)
 Holiday Inn Atrium Hotel Riverside Now-31 Mar 09 6300 6300 8200 -
7200 7200 9500 Yes
 Holiday Inn Parkview Orchard Rd. Now-31 Mar 09 7300 7300 9500 -
8000 8000 10700 Yes
 Hotel Royal Newton Rd. Now-31 Mar 09 4300 4300 6100 -
4600 4600 6700 Yes
 Le Meridien Hotel Orchard Rd. Now-31 Mar 09 7300 7300 10300 -
7600 8000 11300 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 / 15-22 ธ.ค.51 และ 1 ม.ค.-7 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Lion City Hotel East Coast Now-30 Jun 08 3100 3100 4500 Yes
 M Hotel China Town Now-30 Sep 08 (Mon-Thu) 8900 8900 11600 Yes
Now-30 Sep 08 (Fri-Sun) 7000 7000 9700 Yes
 Miramar Hotel  Riverside Now-31 Mar 09 5300 5300 7600 -
5900 6500 9400 Yes
 Novotel Clarke Quay Riverside Now-31 Oct 08 7200 7200 - Yes
 Orchard Grand Court 5 mins walk to Somerset MRT Now-30 Jun 08 5600 5600 7000 -
5900 5900 7600 Yes
 Orchard Hotel Orchard Rd. Now-31 Mar 09 7100 7100 10300 -
8100 8100 11900 Yes
 Orchard Parade Hotel Orchard Rd. Now-31 Mar 09 8100 8100 - -
9200 9200 - Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 / 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Oxford Hotel Bras Basah Now-30 Jun 08 3800 3800 4900 Yes
 Paramount Hotel East Coast Now-30 Sep 08 5600 5600 7200 Yes
 Park Hotel Orchard Orchard Rd. Now-31 Aug 08 6900 6900 8900 -
8100 8100 10800 Yes
 Parkroyal on Beach Road Marina and City Centre Now-30 Sep 08 7200 7200 9400 Yes
 Parkroyal on Kitchener Road  Little India Now-31 Mar 09 5500 5500 7900 -
6200 6900 9700 Yes
 Peninsula  Excelsior Hotel Marina and City Centre Now-31 Mar 09 4900 4900 7200 -
5500 6000 8600 Yes
โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Relc International Hotel Near Orchard Rd. Now-30 Jun 08 3000 3000 4100 Yes
 Rendezvous Hotel City Hall Now-31 Mar 09 6000 6000 8600 -
7000 7000 10100 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.51 และ 1 ธ.ค.51-28 ก.พ.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 River View Hotel Riverside Now-31 Mar 09 4800 4800 7000 -
5800 5800 8500 Yes
 Royal At Queens Hotel Marina and City Centre Now-31 Aug 08 4700 4700 6300 Yes
Fair : 16-21 Jun 08 8500 8500 10000 Yes
 Royal Peacock Hotel (STD) China Town Now-31 Mar 09 3100 3100 5000 Yes
 Royal Plaza on Scotts Orchard Rd. Now-31 Dec 08 9500 10100 13000 Yes
 Sheraton Towers Hotel Orchard Rd. Now-31 May 08 (Sun-Thu) 8900 8900 12700 Yes
Now-31 May 08 (Fri-Sat) 6400 6400 10100 Yes
 Summer View Hotel Little India Now-22 Dec 08 4400 4400 5300 Yes
Fair : 16-21 Jun 08 6300 6300 7200 Yes
23 Dec 08-2 Jan 09 6300 6300 7200 Yes
 Swissotel Merchant Court Marina and City Centre Now-30 Jun 08 6300 6900 9400 Yes
 Trader s Hotel Orchard Rd. Now-31 Mar 09 6100 6100 9100 -
7000 7000 10500 Yes
 โบนัส : พัก 3 คืน แถมคืนที่ 4 ฟรี (ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค.52 เท่านั้น คืนที่แถมไม่รวมอาหารเช้า)
 Windsor Hotel East Coast Now-30 Jun 08 4200 4200 5400 Yes
 York Hotel Orchard Rd. Now-31 Jul 08 : Fri-Sun 6100 6100 8600 Yes
 YMCA Singapore Orchard Rd. Now-31 Aug 08 4800 4800 5900 Yes
12-17 & 26-29 May 08 7300 7300 8500 Yes
15-23 Jun & 1-5 Jul 08 7300 7300 8500 Yes

ราคาห้องพักดังกล่าว เป็นราคาต่อห้องต่อคืน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อาจมีค่า surcharge สำหรับช่วงเทศกาลหรืองาน Fair *
หมายเหตุ : ห้องเดี่ยวพัก 1 ท่าน , ห้องคู่ พัก 2 ท่าน , ห้องคู่ + เตียงเสริม พัก 3 ท่าน


*** ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ***
+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า +++

การเดินทางไปยังโรงแรม
คุณสามารถไปยังทุกหนทุกแห่งบนเกาะนี้ได้โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอันทันสมัยของสิงคโปร์ ที่นี่มีแท็กซี่ให้บริการจำนวนมากในราคาที่เป็นธรรม มีระบบรถราง MRT และเครือข่ายรถบัสที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ท่านสามารถดูข้อมูลอย่างละเอียดของเส้นทางเดินรถบัส สถานี MRT และอัตราค่าโดยสารได้จากคู่มือ TransitLink Guide คุณสามารถขอซื้อคู่มือนี้ได้ที่จุดต่อรถบัส (Bus interchanges) สถานี MRT และร้านหนังสือชื่อดัง หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือดูได้จาก www.sbstransit.com.sg หรือ www.tibs.com.sg

วิธีที่สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางไปและกลับจากสนามบินชางฮีก็คือการนั่งรถแม็กซี่แคป (MaxiCab) ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ขนาด 6 ที่นั่งที่ให้บริการทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืน รถสายนี้จะแวะจอดที่โรงแรม Concorde Hotel Singapore โรงแรม Crown Prince Hotel Singapore โรงแรม Excelsior Peninsula Hotel และโรงแรม Marina Mandarin Singapore นอกจากนี้ เส้นทางเดินรถแท็กซี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินชางฮีหรือโรงแรมเกือบทุกแห่งของสิงคโปร์ คุณสามารถจองรถได้ที่เคาน์เตอร์บริการที่ห้องผู้โดยสารขาเข้าของสนามบิน

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองห้องพัก ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล