ตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูก - ตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง พม่า - จองตั๋วเครื่องบินไปพม่า

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
รายชื่อ โรงแรมในพม่า ราคาพิเศษ ท่านสามารถ จองโรงแรม กับเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
 
 
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ / Bangkok - Yangon - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Myanmar Airways (8M) GV2 W 2,150.- บัดนี้ - 30 ก.ย.61 บัดนี้ - 30 ก.ย.61 14 วัน การเดินทางขากลับสิ้นสุดภายใน
30 ก.ย.60 เท่านั้น
 Myanmar Airways (8M)  S 2,700.- บัดนี้ - 30 ก.ย.61 บัดนี้ - 30 ก.ย.61 - การเดินทางขากลับสิ้นสุดภายใน
30 ก.ย.60 เท่านั้น
L 3,000.- -
N 3,150.- -
 Bangkok Airways (PG) One way N 4,600.- บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้เป็นต้นไป - เที่ยวเดียว
 Bangkok Airways (PG) H 4,990.- บัดนี้เป็นต้นไป 1 เดือน  
 Bangkok Airways (PG) T 6,590.- บัดนี้เป็นต้นไป 3 เดือน  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Yangon - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.60 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 17
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge
DESTINATION LOW SEASON
01FEB-30SEP
HIGH SEASON
01OCT-31JAN
ECO
CLASS
CONDITIONS
YANGON
Thai Airways (TG)
5300 6300 W Advance purchase 7 days
Maximum stay 1 month
6800 8300 V Maximum stay 1 month
7800 10300 Q Maximum stay 1 month
8800 11300 H Maximum stay 1 month
9300 11800 H Maximum stay 3 months
10300 12800 M Maximum stay 1 month
10800 13300 M Maximum stay 3 months
11350 13850 M Maximum stay 6 months
11850 13850 B Maximum stay 6 months
14400 14400 B Maximum stay 1 year
15400 15400 Y Maximum stay 1 year
4800 6300 Q One way ticket
5700 7200 H One way ticket
6900 8400 M One way ticket
8750 8750 B One way ticket
9400 9400 Y One way ticket
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 07:55/08:50 TG 303 (บินทุกวัน)
BKK/RGN 13:15/14:10 TG 2301 (บินทุกวัน)
BKK/RGN 17:50/18:45 TG 305 (บินทุกวัน)
ตารางเวลาบิน
RGN/BKK 09:50/11:45 TG 304 (บินทุกวัน)
RGN/BKK 15:00/16:55 TG 2302 (บินทุกวัน)
RGN/BKK 19:45/21:40 TG 306 (บินทุกวัน)

เงือนไข :
CLASS B/Y (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท"
CLASS B/M/H/Q/V (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ADVANCE PURCHASE / CLASS W " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "

 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-6301-5868 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »
Line ID : @ebiztravel

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Yangon/Rangoon (RGN)
สายการบิน : Myanmar Airways International (8M)
ราคา : 2,150.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : W)
 • เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.61
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.61
 • ตั๋วมีอายุ14 วัน นับจากวันเดินทาง แต่การเดินทางขากลับสิ้นสุดไม่เกิน 30 ก.ย.61 เท่านั้น
 • ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,300 บาท/เที่ยวบิน/ครั้ง/ท่าน
 • หากไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ (no show) และไม่ได้แจ้งยกเลิกการเดินทาง 1 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 • นน.กระเป๋า 20 กก.
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 10:40/11:25 8M 336 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 19:15/20:00 8M 332 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)

RGN/BKK 07:40/09:25 8M 335 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 16:30/18:15 8M 331 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
Top

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Yangon/Rangoon (RGN)
สายการบิน : Myanmar Airways International (8M)
ราคา : 2,700.- บาท/ท่าน (S class)
ราคา : 3,000.- บาท/ท่าน (L class)
ราคา : 3,150.- บาท/ท่าน (N Class)
หมายเหตุ :ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : S,L,N)
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.61
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.61
 • การเดินทางขากลับสิ้นสุดไม่เกิน 30 ก.ย.61 เท่านั้น
 • ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,300 บาท/เที่ยวบิน/ครั้ง/ท่าน
 • หากไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ (no show) และไม่ได้แจ้งยกเลิกการเดินทาง 1 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 • นน.กระเป๋า 20 กก.
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 10:40/11:25 8M 336 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 19:15/20:00 8M 332 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)

RGN/BKK 07:40/09:25 8M 335 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 16:30/18:15 8M 331 (เวลาบิน 1.15 ชม. บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Yangon/Rangoon (RGN)
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคา : 4,990.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : H)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ราคาสำหรับเด็ก 2-11 ปี ราคา 3,900 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท/เที่ยวบิน/ครั้ง
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 08:50/09:40 PG 701 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 13:40/14:30 PG 707 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 16:45/17:35 PG 703 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 20:15/21:30 PG 705 (เวลาบิน 1.45 ชม. บินทุกวัน)

RGN/BKK 06:15/08:30 PG 706 (เวลาบิน 1.45 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 10:30/12:25 PG 702 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 15:15/17:10 PG 708 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 18:20/20:15 PG 704 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Yangon/Rangoon (RGN)
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคา : 6,590.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : T)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ราคาสำหรับเด็ก 2-11 ปี ราคา 5,000 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท/เที่ยวบิน/ครั้ง
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 08:50/09:40 PG 701 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 13:40/14:30 PG 707 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 16:45/17:35 PG 703 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 20:15/21:30 PG 705 (เวลาบิน 1.45 ชม. บินทุกวัน)

RGN/BKK 06:15/08:30 PG 706 (เวลาบิน 1.45 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 10:30/12:25 PG 702 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 15:15/17:10 PG 708 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
RGN/BKK 18:20/20:15 PG 704 (เวลาบิน 1.25 ชม. บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง (ตั๋วเที่ยวเดียว)
เมือง : Yangon/Rangon (RGN)
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคา : 4,600.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดเที่ยวเดียว (Economy Class : N )
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • ราคาสำหรับเด็ก 2-11 ปี ราคา 3,700 บาท / ท่าน
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ต้องการยกเลิก (โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย)
  เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,000 บาท/ตั๋ว/ใบ
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/RGN 08:50/09:40 PG 701 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 13:40/14:30 PG 707 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 16:45/17:35 PG 703 (เวลาบิน 1.20 ชม. บินทุกวัน)
BKK/RGN 20:15/21:30 PG 705 (เวลาบิน 1.45 ชม. บินทุกวัน)
Top
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล