ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ตั๋วเครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย - จองตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - มาเลเซีย
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-019-4969, 02-070-4969
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ก.ย.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 15 ต.ค.61 และเดินทางได้ภายใน 31 ก.ค.62
- TG Goodbye Summer จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-15 พ.ย.61
- TG Japan Together (GV2) จองและเดินทางได้ บัดนี้-31 ต.ค.61
- JAL Promotion to Japan จองภายใน 30 ก.ย. และเดินทางได้ บัดนี้-30 พ.ย.61 และ 1 ม.ค.-28 ก.พ.62
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
รายชื่อ โรงแรมในมาเลเซีย ราคาพิเศษ ท่านสามารถ จองโรงแรม กับเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
 
 
กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ / Bangkok - Kuala Lumpur - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Malaysia Airlines (MH) เที่ยวเดียว Q 3,750.- บัดนี้เป็นต้นไป บัดนี้เป็นต้นไป - ตั๋วเที่ยวเดียว
 Malaysia Airlines (MH) O 2,800.- บัดนี้ - 20 พ.ค.59 บัดนี้ - 15 ธ.ค.59 3 วัน/
1 เดือน
BKK-KUL by MH 797/MH 779/MH 781
 

Malaysia Airlines (MH)

 

Z 4,400.- 3 วัน/
1 เดือน
BKK-KUL by MH 797/MH 779/MH 781
 ** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Kuala Lumpur- Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.60 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 17
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge
DESTINATION
LOW SEASON
06MAY-30NOV,06-24DEC,
01JAN-04APR,14-30APR
HIGH SEASON
01-05MAY,01-05DEC,
25-31DEC,05-13APR
ECO
CLASS
CONDITIONS
KUL
Thai Airways (TG)
5600 6800 W Advance purchase 7 days
Maximum stay 1 month
7300 8800 V Maximum stay 1 month
8800 10800 Q Maximum stay 1 month
9300 11300 H Maximum stay 1 month
9800 12300 H Maximum stay 3 months
10300 13300 M Maximum stay 1 month
10800 14300 M Maximum stay 3 months
11300 14800 M Maximum stay 6 months
11900 15400 B Maximum stay 6 months
17250 17250 B Maximum stay 1 year
18200 18200 Y Maximum stay 1 year
5400 6600 Q One way ticket
6000 7500 H One way ticket
6900 9000 M One way ticket
10500 10500 B One way ticket
11100 11100 Y One way ticket
ตารางเวลาบิน
BKK/KUL 09:05/12:15 TG 415 (บินทุกวัน)
BKK/KUL 16:40/19:50 TG 417 (บินทุกวัน)
ตารางเวลาบิน
KUL/BKK 13:20/14:30 TG 416 (บินทุกวัน)
KUL/BKK
20:55/22:05 TG 418 (บินทุกวัน)

เงือนไข :
CLASS B/Y (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท"
CLASS B/M/H/Q/V (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ADVANCE PURCHASE / CLASS W " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "

 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าบริการส่งตั๋วนอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว ราคาจะคำนวณจากระยะทาง
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ (ตั๋วเที่ยวเดียว)
เมือง : Kuala Lumpur (KUL)
สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)
ราคา : 3,750.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดเที่ยวเดียว (Q Class)
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างหน้าตั๋วและภาษีน้ำมันหากมี)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • หากไม่ได้เช็คอินตามที่จองไว้ (no show) และไม่้ได้แจ้งยกเลิกการเดินทาง 1 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าธรรมเนียม 4,000 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทาง)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/KUL 06:00/09:10 MH 797 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 11:05/14:15 MH 785 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL
14:15/17:25 MH 789 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL
17:05/20:15 MH 783 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 18:40/21:55 MH 775 (เวลาบิน 2.15 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 19:40/22:50 MH 781 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 20:50/23:59 MH 779 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)

Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Kuala Lumpur (KUL)
สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)
ราคา : 2,800.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (O Class)
 • อยู่ขั้นต่ำ 3 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 พ.ค.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 ธ.ค.59 (การเดินทางขากลับต้องสิ้นสุดภายใน 15 ธ.ค.59)
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้่อย 3 วันขึ้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ โดย MH 797/MH 779/MH 781
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,000 บาท / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างหน้าตั๋วและภาษีน้ำมันหากมี)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/KUL 06:00/09:10 MH 797 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 19:40/22:50 MH 781 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 20:50/23:59 MH 779 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)

KUL/BKK 09:10/10:15 MH 784 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 12:20/13:25 MH 788 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 15:15/16:20 MH 782 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 16:15/17:20 MH 774 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 17:50/18:55 MH 780 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 18:50/20:00 MH 776 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 22:15/23:20 MH 796 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
เมือง : Kuala Lumpur (KUL)
สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)
ราคา : 4,400.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจ (Z Class)
 • อยู่ขั้นต่ำ 3 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 พ.ค.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 ธ.ค.59 (การเดินทางขากลับต้องสิ้นสุดภายใน 15 ธ.ค.59)
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้่อย 3 วันขึ้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ โดย MH 797/MH 779/MH 781
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,000 บาท / ครั้ง / ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างหน้าตั๋วและภาษีน้ำมันหากมี)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/KUL 06:00/09:10 MH 797 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 19:40/22:50 MH 781 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
BKK/KUL 20:50/23:59 MH 779 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)

KUL/BKK 09:10/10:15 MH 784 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 12:20/13:25 MH 788 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 15:15/16:20 MH 782 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 16:15/17:20 MH 774 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 17:50/18:55 MH 780 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 18:50/20:00 MH 776 (เวลาบิน 2.10 ชม บินทุกวัน)
KUL/BKK 22:15/23:20 MH 796 (เวลาบิน 2.05 ชม บินทุกวัน)
Top
3
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล