โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย แพ็คเกจทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ!!!

มาเก๊า 3 วัน 2 คืนทัวร์
ชมความอลังการของ The Venetian แถมฟรี!! เที่ยวจูไห่ + อาหารซีฟู๊ด

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ไฟล์ท...FD3602 BKK-MFM 10:15-13:50 / FD3605 MFM-BKK 16:30-18:20

ออกเดินทาง 8-10 ต.ค.53
ผู้ใหญ
11,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
ออกเดินทาง 15-17 ต.ค./ 29-31 ต.ค.53 / 6-8 พ.ย./ 13-15 พ.ย. / 20-22 พ.ย.53
ผู้ใหญ
12,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
ออกเดินทาง 4-6 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค.53
ผู้ใหญ
14,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
ออกเดินทาง 11-13 ธ.ค. / 18-20 ธ.ค.53
ผู้ใหญ
13,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
ออกเดินทาง 31 ธ.ค.53-2 ม.ค.54
ผู้ใหญ
16,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท

* ราคานี้รวมทุกอย่าง / มีตั๋วเอง ลด 5,000 บาท

สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844

   ชื่อ “มาเก๊า” มีต้นกำเนิดมาจาก “ อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” องค์นี้เธอคือ “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ เอ้าเหมิน ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือลำเล็กๆของชาวประมงชราคนหนึ่ง

ในระหว่างล่องเรืออยู่กลางทะเลเกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในค่ำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมาสามารถเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย และทันทีที่ “หลิงม่า” ก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของอาม่า” หรือ “A-Ma-Gao” ที่เพี้ยนเสียงเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - มาเก๊าุ / โบสถ์เซนต์ปอล / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล
07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
10.05 น. นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3602 (มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)
13.50 น. ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ......นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หน้าฝรั่ง จากนั้นชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้า ด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพาน ประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซ ดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มาเก๊า-จูไห่ / ชมถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / สวนสาธารณะฉือจิ่งซาน / วัดผู่โถ / อิสระช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จูไห่นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก ( Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่ แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ” จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะฉือจิ่งซาน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อความเป็นศิริมงคลที่ วัดผู่โถ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ทานอาหารซีฟู๊ด
บ่าย เชิญท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (ก๊กเป๋ย) 2 ชม. ....จากนั้นนำท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า ให้ท่านได้สัมผัสความ
อลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และ
อิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมือง เวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่ง
ตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) ท่านสามารถชม
ความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้
(www.venetianmacao.com/en/home.aspx) จากนั้นเข้าพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มาเก๊า อิสระตามอัธยาศัย - TRANSFER ไปสนามบิน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ........จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน-

16.30 น.

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3605
18.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
* ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะคะ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30


กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล