ตั๋วรถไฟ Japan Rail Pass

ตั๋วรถไฟ Japan Rail Pass
 
  JAPAN RAIL PASS (รถไฟชินคันเซ็น - Bullet Train)

ตั๋วรถไฟ JR คือ ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อตั๋วรถไฟ
1. ต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว เท่านั้น
2. สำหรับชาวญี่ปุ่น จะต้องมีที่พำนักในประเทศอื่นเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident หรือผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายภูมิลำเนาไปพำนัก ณ ประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทตั๋ว และ ราคา


ประเภท Green Class Ordinary Class
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี) ผู้ใหญ่
เด็ก (6-11 ปี)
7 วัน 38,880 เยน 19,440 เยน 29,110 เยน 14,550 เยน
14 วัน 62,950 เยน 31,470 เยน 46,390 เยน 23,190 เยน
21 วัน 81,870 เยน 40,930 เยน 59,350 เยน 29,670 เยน

เมื่อมาถึงญี่ปุ่น เปลี่ยนตั๋วที่เก็บไว้เป็น Japan Rail Pass
ในการแลก Japan Rail Pass ขอให้ยื่นตั๋ว และ พาสปอร์ต และ ใบรับรองว่าเข้าใจคุณสมบัติการซื้อ แล้วจึงขอรับพาสแทนตั๋ว

1. ไม่สามารถใช้รถไฟสาย JR ด้วยตั๋วที่ยังไม่ได้แลกเป็นพาส กรุณานำตั๋วเพื่อแลกเป็นพาส ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่อยู่ใกล้สุด
(กรุณาตรวจสอบเวลาทำการและวันหยุดของจุดแลกตั๋ว)


2. จะต้องแลกตั๋วเป็น Japan Rail Pass ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ตัวอย่าง: กรณีวันออกตั๋ว คือ 15 พ.ค.สามารถแลกพาสได้ภายใน 14 ส.ค.)

ที่จุดแลกตั๋ว จะมีการเขียนใบคำร้องง่ายๆ รวมถึงขอให้ยื่นแสดงตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้น ที่ประทับลงบนพาสปอร์ตตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตอนตรวจสอบตั๋ว กรุณายื่นแสดงพาสปอร์ตของท่าน และตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้นนี้


- กรณีชื่อสกุลของตั๋วแลกเปลี่ยนไม่ตรงกับพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
- กรณีไม่มีพาสปอร์ต หรือไม่สามารถตรวจสอบตราประทับการพำนักระยะสั้นที่สำเนาพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้

การจองที่นั่ง

เมื่อเปลี่ยนตั๋วเป็น Japan Rail Pass ได้แล้ว ขอให้สำรองที่นั่งแบบระบุที่ที่เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ สำรองที่นั่งแบบระบุที่นั่ง ตอนสำรองที่นั่งแบบระบุที่กรุณายื่นแสดง Japan Rail Pass ไว้ก่อนล่วงหน้า ที่ศูนย์ท่องเที่ยวในสถานี JR, เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว) เพื่อขอรับตั๋วที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง
(ในกรณีจะใช้โดยสารชินคันเซ็นขบวนรถไฟ""โนโซมิ"" , รถไฟ""มิซูโฮะ"" จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.japanrailpass.net/th/index.html

 
 

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 หรือ 08-6301-5868
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 14:00


กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล