โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - ฮ่องกงแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก

แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ
*** ช่วงเวลาเข้าพัก ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 ก.ย.55 **

แพ็คเก็จรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดย Emirates (EK) หรือ Cathay Pacific (CX), TG ห้องพักคู่ พัก 2 หรือ 3 คืน,
รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม,
ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน และรวมค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ ฮ่องกง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว !!

สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 หรือ 08-1400-5844 และ 08-6301-5868
ติดต่อทาง email ได้ที่ contact@e-biz-travel.com (คุณเอมี่) sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) bee@e-biz-travel.com (คุณบี)

ลูกค้าต้องตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่า วันเดินทางมีตั๋วเครื่องบิน และ ห้องพัก ว่างหรือไม่
เพราะทางบริษัทไม่ได้ทำการบล๊อคที่นั่งและห้องพักไว้ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจอิสระสามารถเดินทางกี่ีท่าน หรือวันใดก็ได้่


** ราคาแพ็คเก็จเป็นราคาที่คิดต่อท่าน และต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป **
โรงแรม สถานที่ตั้ง ช่วงเวลาเข้าพัก ราคา / ท่าน
แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน
ราคา / ท่าน
แพ็คเก็จ 4 วัน 3 คืน
Emirates Cathay TG Emirates Cathay TG

 Wing Sing Hotel **
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 250 บาท / คืน

Yau Ma Tei Now-30 Sep 12 12,000 12,500 13,500 13,100 13,500 14,500
 Royal View Hotel ****
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Tsuen Wan Now-13 Sep 12 12,800 13,250 14,250 14,500 14,900 15,900
 Shamrock Hotel ***
 Regal Riverside Hotel **** 
 Ramada Kowloon ***
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Yau Ma Tei
Shatin
Tsim Sha Tsui
Now-13 Sep 12 13,700 14,150 15,150 15,850 16,250 17,250
 BP International Hotel / Guangdong Hotel ***
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Tsim Sha Tsui Now-6 Sep 12 13,950 14,350 15,350 16,200 16,600 17,600
7-13 Sep 12 14,550 14,950 15,950 17,050 17,500 18,500
 The City View (เดิมชื่อ (YMCA International House) ***
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 800 บาท / คืน
Yau Ma Tei Now-4 Sep
10-15 Sep 12
14,100 14,500 15,500 16,100 16,550 17,550
5-9 Sep 12 15,800 16,200 17,200 18,700 19,100 20,100
 Harbour Plaza Metropolis ****
 Park Hotel Kowloon **** / Kimberley ***
 หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน  
Hung Hom
Tsim Sha Tsui
Now-13 Sep 12 14,150 14,600 15,600 16,500 16,950 17,950
 Novotel Nathan Hotel ****/ Eaton Hotel ****
 Panorama Hotel /  Royal Pacific - Hotel Wing ****
 หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Nathan Road/
Tsim Sha Tsui
Now-13 Sep 12 14,850 15,250 16,250 17,550 17,950 18,950
 Holiday Inn Golden Mile ****
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Tsim Sha Tsui Now-31 Aug 12 15,600 16,050 17,050 18,700 19,100 20,100
1-13 Sep 12 17,550 17,950 18,950 21,600 22,000 23,000
 Mira Hotel *****
หากพักตรงศุกร์-เสาร์ และวันหยุดจ่ายเพิ่ม 750 บาท / คืน
Tsim Tsa Tsui Now-27 Aug 12 17,100 17,500 18,500 20,900 21,350 22,350
28 Aug-13 Sep 12 18,900 19,300 20,300 23,600 24,050 25,050
** ราคาแพ็คเก็จเป็นราคาที่คิดต่อท่าน และต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป **

- - ตารางเวลาบิน - -

Emirates Flight Cathay Pacific Flight TG Flight
BKK/HKG 13.45/17.45 EK 384 (บินทุกวัน)
HKG/BKK 22.20/00.05+1 EK 385 (บินทุกวัน)

BKK/HKG 11:10/15:00 CX 750 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และเสาร์)
BKK/HKG 11:50/15:50 CX 754 (บินวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์)
BKK/HKG 12:40/16:25 CX 754 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส)
BKK/HKG 12:40/16:25 CX 750 (บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 18.40/22.35 CX 702

HKG/BKK 08:55/10:35 CX 713
HKG/BKK 09:15/10:40 CX 755 (บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
HKG/BKK 09:40/11:25 CX 755 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
HKG/BKK 14:25/16:10 CX 751
HKG/BKK 15:50/17:30 CX 701
HKG/BKK 17:15/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 20:05/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:50/23:25 CX 709 (บินวันอังคาร พฤหัส เสาร์)
HKG/BKK 22:10/23:55 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)

BKK/HKG 08:00/11:45 TG 600
BKK/HKG 10:45/14:30 TG 628
BKK/HKG 13:55/17:40 TG 638
BKK/HKG 16:00/19:45 TG 606
BKK/HKG 18:45/22:30 TG 602

HKG/BKK 12:45/14:25 TG 601
HKG/BKK 14:10/15:50 TG 629
HKG/BKK 19:05/20:45 TG 639
HKG/BKK 20:45/22:25 TG 607

** Cathay Pacific Airlines ไม่อนุญาตให้เดินทางขาออกช่วง 2-3 ส.ค./9-11 ส.ค. 55 ** 

สอบถาม โทร. 02-2461400 ถึง 2 หรือ 08-1400-5844 และ 08-6301-5868

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
ออกจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบิน Check Lap Kok ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและกรมศุลกากร พบไกด์บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง ฮ่องกง
นำท่านทัวร์รอบเกาะฮ่องกงครึ่งวัน หลังจากทัวร์พาท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สาม ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อิสระตามอัธยาศัย เช็คอิน กระเป๋าและตรวจบัตรโดยสาร ออกเดินทางจากสนามบิน Check Lap Kok ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
  • เดินทางไป-กลับ พร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
  • ราคานี้ไม่รวมค่า Tip Guide ประมาณ HKD 50 / ท่าน
  • บริการใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพัก, รถรับ-ส่ง หรือทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากมีการยืนยันแพ็คเก็จแล้วยกเลิก หรือไม่ได้เดินทางตามกำหนด ไม่สามารถคืนเงินได้
  • ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • Cathay Pacific Airlines ไม่อนุญาตให้เดินทางขาออกช่วง 2-3 ส.ค. และ 9-11 ส.ค.55
++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนค่ะ +++


คลิกที่นี่ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม =>

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล